Potrivit incont.ro, cine calcă strâmb, după o căsnicie de cel puţin 20 de ani, îi va plăti despăgubiri toată viaţa partenerului, dacă acesta nu se recăsătoreşte.

Noul Cod Civil republicat, intrat în vigoare toamna trecută, stabileşte astfel de sancţiuni pentru infidelitate. Numai că, în acest caz, soţul sau soţia trebuie să dovedească la procesul de divorţ, cu probe, această acuzaţie. Probele sunt obţinute cu ajutorul detectivilor particulari, care au încasări spectaculoase, de când s-a schimbat legea.

Documentându-ne mai bine, am descoperit cum se numeşte această prevedere şi cum se aplică. Este vorba despre prestaţia compensatorie.

Care sunt condiţiile prestaţiei compensatorii?

Potrivit articolului 390 din Noul Cod civil republicat în 2011, în cazul în care divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului pârât, soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicită.

Această prestaţie compensatorie se poate acorda numai în cazul în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani. Soţul care solicită prestaţia compensatorie nu poate cere  de la fostul său soţ şi pensie de întreţinere.

Cum se stabileşte prestaţia compensatorie?

Prestaţia compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. Atunci când se stabileşte prestaţia compensatorie trebuie să se ţină seama atât de resursele soţului care o solicită, cât şi de mijloacele celuilalt soţ din momentul divorţului.

Care este forma prestaţiei compensatorii?

Prestaţia compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viangere, ori în natură, sub forma uzufructului, asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparţin debitorului.

Renta poate fi stabilită într-o cotă procentuală din venitul debitorului sau într-o sumă de bani determinată.

Renta şi uzufructul se pot constitui pe toată durata vieţii celui care solicită prestaţia compensatorie sau pentru o perioadă mai scurtă, care se stabileşte prin hotărârea de divorţ.

Cum poate fi modificată prestaţia compensatorie?

Instanţa poate mări sau micşora prestaţia compensatorie, dacă se modifică, în mod semnificativ, mijloacele debitorului şi resursele creditorului. Dacă prestaţia compensatorie constă într-o sumă de bani, aceasta se indexează de drept, trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei.

Când încetează prestaţia compensatorie?

Prestaţia compensatorie încetează prin decesul unuia dintre soţi, prin recăsătorirea soţului creditor, precum şi atunci când acesta obţine resurse de natură să îi asigure condiţii de viaţă asemănătoare celor din timpul căsătoriei.

Surse: incont.ro şi Noul Cod civil republicat în 2011

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here