Unul din actele normative aşteptate, legea de înfiinţare şi organizare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a fost transmisă Parlamentului spre reexaminare de către Preşedintele României.
Autoritatea de Supraveghere Financiară are ca obiectiv supravegherea pieţei financiare nebancare prin comasarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Data înfiinţării noii autorităţi era stabilită pentru 30 aprilie 2013.
Printre ultimele ordonanţe de urgenţă emise de guvern anul trecut s-a numărat şi OUG nr.93/2012 privind înfiinţarea şi organizarea Autorităţii de Supraveghere Financiară. Guvernul motiva caracterul de urgenţă al actului normativ invocând disfuncţionalităţile constatate în activitatea desfăşurată în sectorul pieţei de capital şi cel al asigurărilor, care impun adoptarea unor măsuri de ordin legislativ pentru asigurarea eficientizării activităţii de supraveghere sectorială realizată în afara ariei de competenţă a băncii centrale (cele care ţin de activitatea bancară).
La nivel european există o tendinţă unificatoare a instituţiilor de supraveghere, în 11 state membre fiind o singură instituţie, iar în alte patru intrând în competenţa băncii centrale.
Noua instituţie va controla o piaţă financiară de şase miliarde de euro, dar va prelua şi problemele celor trei comisii, precum controversatul sistem PAID, problemele din sistemul RCA, dar şi construcţia pilonului IV al pensiilor private şi pilonul de asigurări speciale pentru agricultori, ambele anunţate de programul de guvernare al USL, precum şi deficite cumulate de 26 milioane de lei în 2011, din cauza cheltuielilor mari cu personalul – 450 salariaţi.
Proiectul de lege de aprobare a OUG 93/2013 a adus modificări atât în privinţa datei de înfiinţare (iniţial fiind 15 martie 2013), cât şi în ceea ce priveşte numărul de membri ai consiliului (organul de conducere al ASF) fiind format din 17 membri -supradimensionat faţă de instituţiile similare din alte state (Polonia are şapte membri)-, dar şi privind reducerea exigenţelor faţă de persoanele nominalizate pentru aceste funcţii (s-a redus vechimea în specialitate, pentru cei cinci membri executivi de la zece ani la şapte ani, iar pentru ceilalţi membri neexecutivi la cinci ani, fiind eliminate şi condiţiile de studii economice sau juridice).
Acestea sunt şi motivele prin care Preşedinţia a justificat cererea de reexaminare: „Având în vedere faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară are ca obiectiv consolidarea cadrului de funcţionare şi supraveghere a pieţelor financiare, considerăm oportun ca toţi candidaţii la calitatea de membru în conducerea executiva a ASF ar trebui sa aibă o experienţă profesională de minimum zece ani în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare”.

În plus, în cerere se precizează că legea să stabilească ca între condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii ASF şi aceea de a nu fi „soţi si nici rude ori fini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, preşedinţii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României”. 

Conform procedurii parlamentare, legea este reexaminată referitor doar la articolele menţionate de cererea de reexaminare, mai întâi de Camera Deputaţilor, prima Camera sesizată, apoi de Senat, fiind transmisă apoi spre promulgare Preşedintelui României. Acesta are obligaţia de a o promulga în termen de zece zile de la primirea legii adoptate după reexaminare.

Actele normative din articol pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here