Începând cu data de 28 septembrie 2018 a intrat în vigoare o nouă lege a asociaţiilor de proprietari, respectiv „Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor”.

Pentru milioane de cetăţeni, membrii ai asociaţiilor de proprietari, şi pentru toate asociaţiile de proprietari din România este foarte important de cunoscut termenul de prescripție în aplicarea Legii nr. 196/2018 și data de la care acesta începe să curgă.

În stabilirea termenului de prescripție în aplicarea Legii nr. 196/2018 și al datei de la care acesta începe să curgă trebuie avute în vedere următoarele aspecte:

1. Prin Legea nr. 196/2018 se prevede (sublinierile ne aparţin):

„Art. 77. (1) Asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalităţi pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalităţile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităţilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat.[…]”.

2. Prin „Legea nr. 287/2009 privind Codul civil”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 511 din 24 iulie 2009, în vigoare începând cu 1 octombrie 2011, se prevede:

„Art. 2517. Termenul general de 3 ani

    Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.”.

3. Lista de plată a asociaţiei de proprietari care se afişează lună de lună în scara blocului are regimul juridic de „notificare de plată”, de „înştiinţare de plată” pentru fiecare locatar care are datorii către asociaţie.

4. Prescripţia (ca şi calculul penalităţilor) se aplică numai pentru sumele cu titlu de restanţă, afişate pe lista de plată.

5. Prescripţia (ca şi calculul penalităţilor) se aplică numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată.

6. Termenul scadent reprezintă data până la care o persoană poate să-şi plătească debitul curent (suma datorată), fără să i se calculeze, şi fără să i se perceapă penalităţi.

Altfel spus, termenul scadent reprezintă ultima zi de plată a debitului până la care nu se calculează şi nu se datorează penalităţi.

Debitul (suma de plată) înscris în lista de plată, în primele 30 de zile de la afişare, este „debitul curent”, care nu are caracter de „debit restant”, fapt pentru care, pentru acesta (1) nu se calculează şi nu se datorează penalităţi, şi (2) nu se ia în calculul perioadei de prescripţie.

7. Termenul de achitare a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării listei de plată. Scadența, în fiecare lună, pentru achitarea cheltuielile de întreținere încep să curgă la 30 de zile de la data afișării listei (lunare).

8. Deci, în ceea ce privește termenul de prescripție în aplicarea Legii nr. 196/2018 și al datei de la care acesta începe să curgă, apreciez că termenul de prescripție este de 3 ani și începe să curgă de la data scadenței pentru fiecare luna in parte, care este la 30 de zile de la data afișării fiecărei liste lunare.

9. Termenul de prescripţie a datoriilor către asociaţia de proprietari (1) se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, şi (2) se prescriu distinct pentru fiecare lună în parte.

10. Datoriile la întreţinere sunt cu executare succesivă, deci pentru fiecare plată curge câte un termen de prescripţie de 3 ani.

11. După expirarea termenului de prescripţie de 3 ani asociaţia de proprietari nu mai poate pretinde executarea datoriei restante.

12. Prescripţia începe să curgă de la data de la care fiecare membru asociaţiei de proprietari a cunoscut, sau trebuia să cunoască, data de la care s-a afişat obligaţia sa de plată, care este înscrisă, distinct în fiecare lună, în LISTA DE PLATĂ a asociaţiei de proprietari care se afişează, lună de lună, în scara blocului, LISTA DE PLATĂ care are regimul juridic de „notificare de plată”, de „înştiinţare de plată” pentru fiecare locatar care are datorii către asociaţie.

Această problemă fiind deosebit de importantă consider că se impun următoarele precizări.

Prin „Legea nr. 287/2009 privind Codul civil” se prevede(sublinierile ne aparţin):

„Capitolul III. Cursul prescripţiei extinctive.

Secţiunea 1. Începutul prescripţiei extinctive.

Art. 2523. Regula generală.

Prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui.

Art. 2524

Dreptul la acţiunea în executarea obligaţiilor de a da sau de a face

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul obligaţiilor contractuale de a da sau de a face prescripţia începe să curgă de la data când obligaţia devine exigibilă şi debitorul trebuia astfel s-o execute.

(2) În cazul în care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescripţia începe să curgă de la împlinirea termenului sau, după caz, de la data renunţării la beneficiul termenului stabilit exclusiv în favoarea creditorului.

(3) Dacă dreptul este afectat de o condiţie suspensivă, prescripţia începe să curgă de la data când s-a îndeplinit condiţia.”.

Potrivit art. 2523 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prescripţia începe să curgă de la data când fiecare membru al unei asociaţiei de proprietari a cunoscut, sau trebuia să cunoască, obligaţia sa de plată înscrisă, distinct în fiecare lună, în LISTA DE PLATĂ a asociaţiei de proprietari care se afişează lună de lună în scara blocului, LISTA DE PLATĂ care are regimul juridic de „notificare de plată”, de „înştiinţare de plată” pentru fiecare locatar care are datorii către asociaţie.

În drept există principiul conform căruia „nimeni nu se poate scuza, invocând necunoaşterea legii” („nemo censetur ignorare legem”).

Din art. 2523 al Legii nr. 287/2009 privind Codul civil rezultă că fiecare membru al unei asociaţiei de proprietari are obligaţia să cunoască obligaţia sa de plată înscrisă în LISTA DE PLATĂ a asociaţiei de proprietari, care se afişează lună de lună în scara blocului.

În cazul în care ar fi admisă invocarea necunoaşterii obligaţiei din LISTA DE PLATĂ s-ar ajunge la o stare de adevărat haos şi în aplicarea Legii nr. 196/2018.

Deci, nimeni, indiferent de motiv, nu se poate scuza că nu a cunoscut care îi sunt obligaţiile de plată către asociaţia de proprietari.

Ca urmare, perioada de prescripţie începe să se calculeze cu prima zi după expirarea celor 30 de zile calendaristice de la data afişării listei de plată.

Spre exemplu, pentru luna martie 2019, LISTA DE PLATĂ s-a afişat pe data de 20 aprilie 2019.

În acest caz prescripţia începe să curgă începând cu data de 21 mai 2019 şi se întinde (pe 3 ani) până pe data de 20 mai  2022.

După data de 20 mai 2022 asociaţia de proprietari nu mai poate acţiona în justiţie proprietarul datornic pentru ca acesta să-şi plătească sumele datorate (către asociaţie).

Ai nevoie de Legea nr. 196/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

6 COMENTARII

 1. Buna ziua.
  Va rog sa precizati ce se intampla cu suma calculata drept penalitati: din ce scrieti eu inteleg ca se pierde dreptul de actionare in judecata pentur suma datorata la intretinere dar raman penalitatile calculate care au valoarea egala cu cea a debitului datorita faptului ca acesta a fost restant mai mult de 500 zile.
  Multumesc anticipat.

 2. Buna ziua, am luat apartamentul părinților, tata si mama mi-a cedat partea, iar fratelui i-am achitat partea. Am preluat cu foaie de la aaociatie de locatari si penalitatile ca restante nu sunt. Vreau sa va intreb daca este legal sau nu ca asociatia de proprietari sa ceara plata pt aceste penalitati desi mare parte din ele sunt mai vechi de 7 ani si mi le-au bagat pe gat cu acea foaie de la asociatie cand am luat apartamentul pe numele meu. Pot actiona in judecata asociatia de proprietari pt lrescriptie? Mentionez ca asociatia de proprietari impune pe langa cheltuielile lunare inca 10 % pt penalotati din suma lunara restanta, de exemplu 200 RON plata restanta + 20 RON ( reprezentand 10 % penalitati ) . Ei iau acsti 10 % pt penalitatile vechi. Este legal? Ar putea sa imi raspunda cineva clar daca pot da in judecata asociatia pt penalotatile vechi cu toate ca le-am preluat eu desi sunt foartr vechi? Si cu acesti 10 % (pt penalitati) incasati lunar din suma lunara de plata, este legal? Multumesc frumos

  • Plata intretinerii se face pentru doua luni in urma.Exemplu: Ma mut in bloc la 1 Ianuarie si incep sa consum utilitati.Pana la 15-20 Februarie vin toate facturile pentru luna Ianuarie.Pana la sfarsitul lunii Februarie-1 Martie se afiseaza intretinerea(SI SE PLATESC FACTURILE DIN FONDUL DE RULMENT !!!) pentru Ianuarie.Deci in luna Martie se va plati intretinerea pentru luna Ianuarie si astfel se reintregeste fondul de rulment pentru urmatoarele plati.

 3. Buna seara ,
  Avem pe scara blocului un vecin ,,instalator,, care ia decizii de capul lui și cum vrea ref la : golirea,aerisirea,oprirea și pornirea la căldură .Concret da drumul la căldură din subsolul blocului după cum dorește.
  Acum locatarii nu vor sa mai suporte plata ultimilor doi luni la gigacalorie Pentru că situația a fost în așa fel încât Mun.Bucuresti nu a furnizat căldură decât sub parametrii contractuali.Unde sa decis oprire de către președinte a căldurii și a locatarilor in Adu.Generala.
  Toate buna până când „instalatorul” vecinul a decis că lui îi e frig și a deschis căldură .
  Întrebare:
  Cum și care este baza legala să fie pusă la plata pentru ce a făcut!?
  Va mulțumesc anticipat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here