Prezentăm, în  continuare, soluţii la întrebări legate de aplicarea Legii nr. 66/2016, date de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Găsiţi aici un prim material prezentat de LegeStart despre unele situaţii practice la concediul pentru creşterea copilului. 

Prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la 3 (4) ani, în cazul persoanelor care la data de 1 iulie 2016 se află în plata acestui drept, doresc să revină în concediu pentru creşterea copilului şi solicită ulterior stimulent de inserţie.

Condiţia pentru prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie, este aceea ca persoana să se întoarcă la activitatea profesională cu cel puţin 60 zile înainte de finalizarea concediului, respectiv înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani.

Cele 60 de zile se referă la ultimele 2 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

În răspunsurile oferite, Agenţia atrage atenţia asupra faptului că cele 60 de zile NU pot fi constituite fracţionat cumulând perioade anterioare în care persoana s-a întors la activitatea profesională. 

Prelungirea acordării stimulentului de inserţie până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie, la data de 1 iulie 2016, indiferent de opţiunea de concediu exprimată iniţial, prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu.

Prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie se aplică şi în cazul persoanelor care la data de 1 iulie 2016 se află în concediu fără plată sau realizează venituri profesionale pe perioada denumită “luna celuilalt părinte”.

Aceste persoane, pentru a beneficia de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserție trebuie să depună cerere şi acte doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului, la primăria în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa.

ATENŢIE! Persoanele ai căror copii au împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, înainte de data 1 iulie 2016, NU pot beneficia de prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie din cauza faptului că nu se mai află sub incidenţa prevederilor OUG nr. 111/2010, publicată în Monitorul oficial nr. 830/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

Situaţia persoanelor care au efectuat ”luna celuilalt părinte” înainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 66/2016 şi reintră în concediu pentru creşterea copilului până la 2 (3) ani.

Întrebarea care s-a pus este dacă această perioadă se ia în calculul celor 60 zile necesare pentru prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserţie până la 3 (4) ani.

Agenţia răspunde că, în cazul în care persoana se întoarce la activitatea profesională cu cel puţin 60 zile înainte de finalizarea concediului, respectiv înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani, perioada de acordare a stimulentului de inserţie se prelungeşte până împlineşte copilul vârsta de 3 ani sau 4 ani în cazul copilului cu handicap.

Cele 60 de zile, chiar dacă includ ”luna celuilalt părinte” , se referă la ultimele 2 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Acestea nu pot fi constituite fracţionat cumulând perioade anterioare în care persoana s-a întors la activitatea profesională sau s-a efectuat ”luna celuilalt părinte”.

În cazul efectuării într-o perioadă anterioară a ”lunii celuilalt părinte”, părintele care a fost iniţial în concediul pentru creşterea copilului, trebuie să se întoarcă la activitatea profesională cu cel puţin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani, respectiv înainte de finalizarea perioadei de concediu, beneficiind de stimulent de inserţie în toată această perioadă.

Persoanele care se întorc la activitatea profesională cu cel puţin 60 zile înainte de finalizarea concediului, respectiv înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani şi care, în acest interval de timp, efectuează şi ”luna celuilalt părinte”, pe perioada cât se efectuează ”luna celuilalt părinte” nu vor primi stimulent de inserţie.

Ai nevoie de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here