Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar. Prin intrarea în vigoare a acestor norme, la 17 mai – data publicării în Monitorul oficial nr. 341/2011, se abrogă reglementarea anterioară din 2008, cu modificările ulterioare.

Stagiul în activitatea de audit financiar se efectuează de către persoanele ce au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu organizat de Cameră sau care au beneficiat de excepţia de echivalare a testului de acces la stagiu în baza protocoalelor încheiate de Cameră.

Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi candidaţii cărora li s-a echivalat acest test conform unui protocol încheiat de Cameră vor urma procedurile stabilite prin norme.

Candidaţii declaraţi admişi la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil şi candidaţii cărora li s-a echivalat testul de acces la stagiu conform unui protocol încheiat de Cameră pot solicita înscrierea ca stagiar în activitatea de audit financiar la Cameră în perioadele:

– aprilie-mai a anului în care au susţinut testul de acces la stagiu;

– aprilie-mai a anului următor dacă li s-a echivalat testul.

Stagiul în activitatea de audit financiar se desfăşoară pe o perioada de minimum 3 ani. Fiecare an de stagiu are durata unui an calendaristic.

La finalizarea perioadei de stagiu, stagiarul se poate prezenta la susţinerea examenului de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar.

Normele precizează condiţiile pentru organizarea şi desfăşurarea stagiului: anul I de stagiu este destinat pregătirii teoretice şi aplicative a stagiarilor, iar anii II şi III de stagiu sunt destinaţi practicii efective a stagiarului în cadrul societăţilor sau cabinetelor de audit financiar (în cea de+a doua perioadă stagiul urmând să se efectueze pe lângă o persoană fizică, auditor financiar activ sau în cadrul unei societăţi comerciale de audit, membră a Camerei. Persoanele fizice şi juridice, membre ale Camerei, care fac dovada că au în derulare cel puţin o misiune de audit financiar, pot să înainteze Departamentului de admitere, pregătire continuă şi stagiari o scrisoare prin care îşi iau angajamentul de a lua sub îndrumare stagiari în activitatea de audit financiar).

Persoanele care nu obţin calitatea de auditor financiar în aceşti 3 ani îşi pierd calitatea de stagiar în activitatea de audit financiar, iar procedura de admitere în stagiu va putea fi reluată ulterior.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here