Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a emis Ordinul nr. 313/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c. cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Precizările se referă la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Din ordinul ANRMAP, reţinem următoarele:

■ Atunci când valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 15.000 euro în ceea ce priveşte regulile privind achiziţiile publice nu vor fi solicitate autorităţii contractante alte documente decât cele prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice (documente justificative: factura şi/sau contractul).

■ Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile entităţilor juridice fără calitatea de autoritate contractantă care nu se încadrează în prevederile art. 9 lit. c) şi c1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, potrivit cărora OUG nr.34 se aplică la:

►atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de lucrări, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

– respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro;

►atribuirea, de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă, a unui contract de servicii, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

– respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

– valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al 193.000 euro.

*

Semnalăm, totodată, abrogarea Ordinului preşedintelui ANRMAP nr.301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale. Temeiul legal al abrogării îl constituie ordinul preşedintelui ANRMAP nr. 312/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here