Normele de aplicare a unora din actele normative privind stimularea ocupării forței de muncă au fost, recent, modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 772/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 843 din 3 octombrie 2018. 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Prima de activare. Dispozițiile din Legea nr. 76/2002 prevăd că șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă. Cu aplicare din data de 9 iulie anul acesta, reglementările din lege sunt completate prin O.U.G. nr. 60/2018 în ce privește modalitatea de acordare, astfel că prima de activare se acordă în două tranșe, şi anume:

a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Prin recenta hotărâre de Guvern, în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 au fost preluate precizările privind cele două tranșe de acordare a primei de activare, cu precizări suplimentare:

– prima tranşă de 50% se acordă în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea acestei prime de activare, la aceeași dată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor;

– cea de a doua tranşă, de 50% din cuantumul stabilit se acordă în luna următoare expirării perioadei de 3 luni de la angajare, la aceeași dată cu achitarea indemnizațiilor de șomaj cuvenite șomerilor.

ATENŢIE Normele precizează că perioada prevăzută pentru cea de a doua tranşă se împlinește în ultima zi din cele 3 luni, calculate începând cu ziua angajării cu normă întreagă

Termenul de acordare a unor drepturi. Prin modificările aduse la Norme, se prelungește la 15 zile lucrătoare – în loc de 5 zile anterior – de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare, pentru termenul în care agenția de ocupare a forței de muncă acordă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, sumele prevăzute în lege pentru:

– angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ şi care primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei ;

– angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET şi care primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni ;

– angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

– tot pentru angajatorul de inserție: dacă la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de solidaritate angajatorul de inserție menține raportul de muncă cu tânărul care a fost încadrat în condițiile de mai sus, atunci angajatorul beneficiază lunar, pentru această persoană, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă în cuantum de 50% din indemnizația de șomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul ar fi primit-o dacă raporturile de muncă ar fi încetat la acea dată din motive neimputabile persoanei. are la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Contractul de solidaritate încheiat cu agenția de tineri cu risc de marginalizare socială. În Tabelul nominal cu tineri cu risc de marginalizare socială care au încheiat cu agenția contract de solidaritate, încadrați în muncă, conform prevederilor art. 934 din Legea nr. 76/2002, în forma modificată Normele prevăd completarea tabelului cu salariul de bază stabilit la data angajării tânărului, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare la data încadrării în muncă. În forma anterior, plafonul era limitat la de două ori valoarea ISR. 

Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

Prima de activare. Procedura reia dispozițiile din Legea nr. 76/2002, astfel cum au fost introduse în lege prin O.U.G. nr. 60/2016 şi modificat prin O.U.G. nr. 95/2017 şi O.U.G. nr. 60/2018, prevederi potrivit cărora șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

Plata primei de activare. Procedura precizează că, pentru șomerii din categoria amintită, dreptul reprezentând prima de activare se plătește în două tranșe, astfel:

a) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Plata dreptului reprezentând prima de activare se face prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizația de șomaj titularului sau mandatarului acestuia, stabilit prin procură specială. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Acordarea drepturilor pentru angajatorul care încheie un contract de ucenicie. Potrivit legii nr. 279/2005, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Normele, în forma modificată, precizează că această sumă se acordă de agenția pentru ocuparea forței de muncă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

Acordarea drepturilor pentru angajatorul care încheie un contract de stagiu. Potrivit dispozițiilor din Legea nr. 335/2013, angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Şi aici, Normele modificate de recenta hotărâre de Guvern precizează că această sumă se plătește de agenția pentru ocuparea forței de muncă, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea și acordarea acestei sume.

Ai nevoie de H.G. nr. 772/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here