În Monitorul Oficial a fost publicată procedura pentru închiderea exercițiului financiar 2016. Aceasta se adresează cu precădere persoanelor din instituțiile publice, însă aduce câteva precizări aplicabile tuturor contribuabililor, cum ar fi data ultimei zile din an când se pot plăti taxe la trezorerie sau procedura distribuirii sumelor din contul unic.

Aşadar, Ordinul MFP nr. 2890/2016 analizat astăzi se adresează instituțiilor publice ce au în atribuții încasarea veniturilor bugetare. Acesta instituie procedura de încheiere a exercițiului bugetar pentru anul 2016.

Ordinul are în sferă, în principal procedurile pe care trebuie să le urmeze entitățile publice, însă sunt câteva precizări foarte importante pentru contribuabili, precizări din perspectiva distribuirii sumelor din contul unic.

În acest sens, ordinul instituie în obligația ANAF să clarifice și să distribuie până la finele anului toate sumele încasate în conturile unice, sume achitate de contribuabil într-un cont unic.

Eventuale sume încasate în conturi unice neclarificate la finele anului 2016 vor fi distribuite din oficiu, conform procedurii existente până cel mai târziu în data de 10.01.2017, însă data operației va fi considerată 30.12.2016.

Observăm o dispoziție foarte clară privind creanțele fiscale și cel puțin la nivel normativ nu ar trebui să se mai regăsească în practică situații prin care contribuabilul a achitat o sumă la buget în contul unic, suma se regăsește în evidența autorității fiscale, nu este distribuită asupra taxelor și impozitelor achitate și generează dobânzi și penalități pentru contribuabili.

Tot din punctul de vedre al închiderii exercițiului sunt aduse proceduri punctuale privind taxele și impozitele încasate în perioada sfârșitului de an 2016, astfel:

• Sumele și taxele cu scadența până la finele anului 2017, vor fi achitate de contribuabil în termenul stabilit de instituțiile de credit sau de instituțiile de trezorerie, astfel încât până la data de 30 decembrie 2016 să fie distribuite în conturile bugetare aferente.

• Dacă se identifică situații în care un contribuabil datorează impozite scadente la buget până la 31.12.2016, ultima zi în care se pot face plățile de taxe este data de 30.12.2016, plățile putând fi făcute în numerar la casieriile unităților de trezorerie.

• Încasările din data de 30.12.2016 efectuat de alte entități publice se depun la trezoreria statului pe data de 03.01.2017, însă înregistrarea sumelor se va face cu data de 30.12.2016 în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

• Ordonatorii principali de credite pot depune la Ministerul Finanțelor Publice cererile de deschidere a creditelor bugetare cel târziu până pe data de 23.12.2016.

• Pentru perioada 27-30 decembrie 2016 se pot aproba credite bugetare doar pentru operațiuni ale datoriei publice sau pentru intervenții în caz de urgență.

• Ordinul introduce și o măsură tranzitorie pentru situația în care legea bugetului de stat pentru anul 2017 sau legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 nu va intra în vigoare.

• Pentru deschiderea creditelor bugetare aferente exercițiului următor, în cazul aprobării acestor legi, în anul următor, valoarea lunară a creditelor bugetare va fi de maxim 1/12 din valoarea similară existentă în exercițiul financiar 2016.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here