În Monitorul oficial nr.724 din 13 octombrie a.c. a fost republicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.86/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă. Reamintim că ordonanţa a suferit modificări şi completări succesive prin Legea nr.254/2007, Legea nr.85/2010 şi prin Legea nr.71/2011.

În atenţia celor interesaţi, punctăm principalele elemente de noutate aduse actului normativ de  ultima modificare operată prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Modificările şi completările prin această lege sunt în vigoare de la 1 octombrie 2011.

Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei. Cabinetele asociate sunt supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare. Drepturile şi obligaţiile practicienilor în insolvenţă, titulari ai unor cabinete asociate, îşi păstrează caracterul personal şi independent şi nu pot fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile profesionale.

Societatea profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare şi SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor în insolvenţă, persoane fizice.

SPRL este titulară a unui patrimoniu propriu. Obligaţiile şi răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul propriu. Asociaţii SPRL răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.

Societatea profesională cu răspundere limitată are ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

Capitalul social al societăţii profesionale cu răspundere limitată, reprezentând minimum 3.500 lei, se varsă la momentul constituirii societăţii. Secretariatul general al UNPIR este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului social la momentul constituirii şi, dacă este cazul, să verifice evaluarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă. Evaluarea se realizează de către un evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), desemnat de adunarea asociaţilor.

În cazul transformării unei forme de exercitare a profesiei, practicienii în insolvenţă titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociaţii societăţilor profesionale şi ai societăţilor profesionale cu răspundere limitată pot aporta cota-parte indiviză din patrimoniul de afectaţiune profesională. Această operaţiune se face conform evidenţelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă, aporturile transferate operând la valoarea nominală reflectată în aceste evidenţe.

Practicianul în insolvenţă stagiar nu poate exercita profesia în mod independent, ci numai ca salariat sau colaborator al unui practician în insolvenţă definitiv ori al unei societăţi profesionale.

Practicianul în insolvenţă stagiar nu poate dobândi calitatea de asociat într-o societate profesională.

UNPIR are, ca una dintre atribuţii, organizarea evidenţei practicienilor în insolvenţă şi a societăţilor profesionale prin înscrierea acestora în Tabloul UNPIR.

În Tabloul UNPIR se înscriu toţi membrii, persoane fizice, precum şi societăţile profesionale de profil.

Registrul formelor de organizare a practicienilor în insolvenţă se constituie în scopul evidenţei centralizate a acestora, în care sunt înregistrate societăţile profesionale cu personalitate juridică şi cabinetele individuale de insolvenţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here