Speță contabilă. Bună ziua. Pentru o tranzacție între persoane fizice de achiziție apartament 100 mp, care este cota de TVA care trebuie aplicată? 19% sau 5%? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Între persoanele fizice, pentru livrarea locuințelor se aplică cota de TVA de 5% sau 19%, potrivit articolului 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, funcție de condițiile de eligibilitate.
  2. În acest sens, începând cu 1 ianuarie 2019, se aplică prevederile Legii nr. 30/2019, iar începând cu 01 ianuarie 2021 se aplică Legea nr. 248/2020.
  • Între 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, se aplică cota de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice (Legea nr. 30/2019); Per a contrario, dacă suprafața depășește suprafaţă utilă de 120 mp sau dacă valoarea bunului este mai mare de 450.000 lei, exclusiv TVA, se aplică cota de TVA de 19%.
  • Începând cu 01 ianuarie 2021, se aplică cota de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice (Legea nr. 248/2020). Per a contrario, dacă suprafața depășește suprafaţă utilă de 120 mp sau dacă valoarea bunului este mai mare de 140.000 euro, exclusiv TVA, se aplică cota de TVA de 19%.
  1. Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare este publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

,,Art. I. –   Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25 din 29 martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 30 martie 2018, cu următoarele modificări şi completări:

,,20. La articolul I, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 28^1 şi 28^2, cu următorul cuprins: 

28^2. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  1. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.»” ,, (..)

Art. VI. –   Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. I din prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepţii: 

  1. a) art. I 1^1, pct. 20, pct. 21, care se aplică începând cu 1 ianuarie 2019;,, 
  2. Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal este publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1079 din 13 noiembrie 2020 și intră în vigoare de la 01 ianuarie 2021.

,,Art. I. –   Articolul 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

– La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ” 3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare.”  Art. II. –  Prevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021.,,

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here