Speță contabilă. Bună ziua. Am o neclaritate. Școala este plătitoare de TVA? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Scutirile de TVA sunt reglementate la art. 292 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se arată următoarele: ,,Art. 292. – Scutiri pentru anumite activităţi de interes general şi scutiri pentru alte activităţi  (1) Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de taxă: (..) f) activitatea de învăţământ prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, formarea profesională a adulţilor, precum şi prestările de servicii şi livrările de bunuri strâns legate de aceste activităţi, efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi autorizate. Scutirea se acordă în condiţiile prevăzute în normele metodologice; g) livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate de căminele şi cantinele organizate pe lângă instituţiile publice şi entităţile autorizate prevăzute la lit. f), în folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în activităţile scutite conform lit. f); (..),,
  3. Rezultă că o unitate școlară avizată în temeiul legii, care desfășoară activități de învățământ, este scutită de TVA.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here