Speță contabilă. Bună ziua. Se schimbă acționariatul firmei. În această situație, cum este afectată reportarea pierderilor fiscale? Mulțumesc.

Opinie.

  1. Pierderile fiscale se pot recupera pe o perioadă de 7 ani. Astfel, prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
  2. În cazul firmelor care își încetează existența ca urmare a reorganizării, pierderile fiscale ale acestora se pot recupera de către contribuabilii beneficiari (contribuabilii nou-înfiinţaţi/contribuabilii care preiau patrimoniul societății absorbite sau divizate). Astfel, prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau divizare totală se recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi ori de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se recuperează de aceşti contribuabili şi de cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.
  3. Prevederile art. 31 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi care anterior au realizat pierdere fiscală de la data la care au revenit la aplicarea impozitului pe profit. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între anul înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 7 ani.
  4. În cazul în care se schimbă acționariatul firmei, nu este afectată reportarea pierderilor fiscale. Așadar, reportarea pierderilor fiscale în cazul schimbării acționariatului firmei nu este impactată.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here