Speță contabilă. Bună ziua. Care este limita cu care un administrator poate împrumuta firma la care este și acționar fără a fi obligat să raporteze tranzacția la oficiul pentru spălarea banilor? În euro, mă interesează răspunsul dvs. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune este reglementată la art. 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia ,,Art. 7. – (1) Entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operaţiunile care au o legătură intre ele.,,.
  2. Potrivit art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, raportarea către oficiu pentru spălarea banilor a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții expertului contabil, contabilului autorizat, cenzorului, auditorului, sau persoanei care îi acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă revine clienților înșiși. ,,Art. 5. – (1) Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele entităţi raportoare: (..) e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, evaluatorii autorizaţi, consultanţii fiscali, persoanele care acordă consultanţă financiară, de afaceri sau contabilă, alte persoane care se angajează să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material, asistenţă sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală; (..),,
  3. Raportarea tranzacţiilor care prezintă indicatori de suspiciune este reglementată la art. 6 din Legea nr. 129/2019, potrivit căruia ,,Art. 6. – (1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că: a) bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau c) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau d) în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci când există indicii că datele deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile.(..),,. Așadar, dacă din verificările realizate cu privire la activitățile clienților proprii, rezultă indicatori de suspiciune conform art. 6 din Legea nr. 129/2019, entităţile menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligația transmiterii unui raport de tranzacții suspecte.
  1. Cu titlu de informare, amintim ca jurisprudență în creditarea firmelor:
  • Înalta Curte de Casație și Justiție, secţia comercială, prin Decizia nr. 700/2011, arată că “legea nu interzice acordarea unui împrumut societății de către acționarul acesteia și nici nu exclude proveniența sumei împrumutate de la o altă societate comercială, membră a aceluiași grup de societăți, astfel că nu se poate reține efectuarea împrumutului prin frauda la lege.
  • Prin Decizia nr. 16/C/2013, Curtea de Apel Oradea argumentează că „Administratorii trebuie să dea dovadă de fidelitate, sinceritate, bună-credință și întotdeauna să își armonizeze interesele cu cele ale societății. Pentru ca obligația de loialitate să își producă efecte cât mai profund posibil, legiuitorul societar a considerat oportun ca administratorul să nu beneficieze de avantaje financiare de la societate, altele decât cele care i se cuvin pentru activitatea prestată în virtutea calității sale”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here