Speță contabilă. Bună ziua. Cum se înregistrează în contabilitate primirea prin donație a unui utilaj? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Valoarea instalațiilor tehnice primite cu titlu gratuit se înregistrează în debitul contului 213 „Instalații tehnice și mijloace de transport”.
  3. Pentru bunurile primite cu titlu gratuit, la data intrării în entitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea justă. Valoarea justă a activelor se determină, în general, după datele de evidenţă de pe piaţă, printr-o evaluare efectuată, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii. În situaţia în care nu există date pe piaţă privind valoarea justă, din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei reduse a tranzacţiilor, valoarea justă se poate determina prin alte metode utilizate, de regulă, de către evaluatori autorizaţi, potrivit legii.
  4. Bunul patrimonial se recepționează în temeiul Procesului verbal de recepție. Acest document se utilizează ca document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate și de punere în funcțiune a bunului. Se întocmeşte de către secretarul comisiei numite pentru recepţionarea bunului, în prezenţa membrilor comisiei care este formată din: preşedinte, specialişti-consultanţi, asistenţi la recepţie. Documentul circulă la persoanele care fac parte din comisie, la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv și la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea şi înregistrarea procesului-verbal de recepţie.
  5. Operațiuni contabile:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează primirea prin donație a unui utilaj   2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A) =   4753. Donaţii pentru investiţii (P) Valoarea de piață, conform Procesului verbal de recepție

 

  1. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile drept contravenție care se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here