Speță contabilă. Bună ziua. În cazul unui magazin online care face livrare exclusiv online, este necesară casa de marcat? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele: ,,Art. 1. – (1) Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. (..) Art. 2. –   Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activităţi:  k) încasarea contravalorii (..) serviciilor (..) de poştă şi curier (..)”. 
  2. Prin urmare, prevederile instituite de art. 1 alin. (1) coroborat cu art. 2 lit. k) arată că în cazul unui magazin online care face operațiuni de livrare prin curier, nu este necesară casa de marcat.
  3. Dar, atenție! Dispozițiile stabilite prin art.2^1 din OUG nr. 28/1999 arată că ,,Art. 21. –   În situaţiile în care pentru încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către populaţie, în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. f), h), i)l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, în condiţiile legii.
  1. Potrivit prevederilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, regimul sancționatoriu arată următoarele: ,,Art. 41. – Constituie contravenţie următoarele fapte: 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii prevăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; (..) Art. 42. –  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează:  – cele prevăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei;  (..)”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here