Speță contabilă. Bună ziua. Am primit o factură de vouchere de combustibil cu valoare zero (factură primită de la furnizor în anul 2020).  Pe factură scrie valoare zero cu 10 bonuri de combustibil (combustibil 10 bucăți x zero lei = zero lei). Vă rog să mă ajutați cu înregistrările contabile și procedura care ar trebui urmată. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se arată că: ,,Art. 6. – (1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.
  2. Conform pct. 90 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, disponibilitățile bănești și alte valori aflate în casieria unităților se prezintă în bilanț în conformitate cu prevederile legale. Înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poștale, a timbrelor fiscale, tichetelor de călătorie, bonurilor cantități fixe, a biletelor de spectacole, de intrare în muzee, expoziții și altele asemenea se face la valoarea lor nominală. În cazul unor bunuri de această natură depreciate sau fără utilizare se constituie ajustări pentru pierdere de valoare.
  3. Evidența bonurilor valorice se ține cu ajutorul contului 532 „Alte valori”. Contul 532 „Alte valori” este un cont de activ.
  4. Operațiunile contabile în speța prezentată:
  • Se înregistrează factura primită de la furnizor referitoare la bonurile de combustibil: 5328. Alte valori (A) = 401. Furnizori (P) (cu valoare zero)
  • Se înregistrează valoarea combustibilului la prețul de piață, conform notă contabilă: 3022. Combustibili (A) = 7588. Alte venituri din exploatare (P) (cu valoarea de piață)
  • Se înregistrează scăderea din gestiune a combustibilului consumat, conform notă contabilă: 6588. Alte cheltuieli de exploatare = 3022. Combustibili (A)
  1. În lumina celor prezentate, amintim faptul că organizarea şi conducerea contabilităţii se desfăşoară în regim obligatoriu, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile. Entităţile trebuie să procedeze la organizarea şi conducerea contabilităţii, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, cu studii economice superioare, cu statut de salariat în cadrul entităţii respective, sau, după caz, la încheierea unor contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.
  2. Să fim prudenți! Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor contractuale. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here