Speță contabilă. Bună ziua. Cum se aplică TVA la factura de scont? Mulțumesc.

Opinie.

  1. Din punct de vedere contabil, conform prevederilor pct. 77 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,, (1) Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate. (2) Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 “Venituri din sconturi obţinute”). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”).,,
  2. Funcționarea contului 767 “Venituri din sconturi obţinute”: Cu ajutorul contului 767 “Venituri din sconturi obţinute” se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori. În creditul contului 767 “Venituri din sconturi obţinute” se înregistrează: valoarea sconturilor obţinute de la furnizori sau alţi creditori (401, 404, 462, 512).
  3. Funcționarea contului 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”: Cu ajutorul contului 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate” se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor. În debitul contului 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate” se înregistrează valoarea sconturilor acordate clienţilor, debitorilor sau reţinute de bănci (411, 461, 511, 512).
  4. Din punct de vedere fiscal, ajustarea TVA este reglementată de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  5. Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării d.p.v. al TVA: ,,Art. 286. – (4) Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ, acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei; ”.
  6. Ajustarea bazei de impozitare d.p.v. al TVA: ,,Art. 287. – Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii: c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 286 alin. (4) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; ”
  7. Facturarea: ,,Art. 319. – (20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii: i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar; ”
  8. Corectarea facturilor ,,Art. 330. – (2) În situaţiile prevăzute la art. 287 furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi, cu valorile înscrise cu semnul minus sau, după caz, o menţiune din care să rezulte că valorile respective sunt negative când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus sau fără menţiunea din care să rezulte că valorile respective sunt negative, dacă baza de impozitare se majorează, care se transmit şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 287 lit. d). ”
  9. Prin urmare, în cazul cumpărătorului, reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei şi se înregistrează în contul 767 “Venituri din sconturi obţinute”. În cazul vânzătorului, reducerile financiare acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei şi se înregistrează în contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”. Baza de impozitare a TVA nu cuprinde sconturile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here