Speță contabilă. Bună ziua. Un SRL microîntreprindere decide ca pe perioada anului 2020 să asigure o parte din hrana copiilor de la un centru de plasament din localitatea unde societatea își are sediul social (oferă alimente și contravaloare bănească pentru achiziția directă de alimente). Care sunt înregistrările contabile potrivite? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Operațiunea juridică referitoare la donație este reglementată de Codul civil. Donaţia este un act unilateral și se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute. Valoarea donației este determinată în contractul de donaţie.
  2. Efectele tranzacţiilor sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor patrimoniale trebuie realizate pe o bază prudentă.
  3. Contabilizarea şi prezentarea elementelor patrimoniale se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului în cauză, ceea ce are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico- financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.
  4. Evenimentele şi operaţiunile economico-financiare trebuie evidenţiate în contabilitate aşa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv să fie în concordanţă cu realitatea. Contractele încheiate între părţi trebuie să prevadă modul de derulare a operaţiunilor şi să respecte cadrul legal existent. Forma juridică a unui document trebuie să fie în concordanţă cu realitatea economică. Atunci când există diferenţe între fondul sau natura economică a unei operaţiuni sau tranzacţii şi forma sa juridică, entitatea va înregistra în contabilitate aceste operaţiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.
  5. Valoarea donaţiilor acordate se reflectă în contabilitate prin contul 658 “Alte cheltuieli de exploatare”, analitic 6582. Donaţii acordate (A). Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare.  În debitul contului 658 “Alte cheltuieli de exploatare” se înregistrează valoarea donaţiilor acordate.
  6. Înregistrările contabile aplicabile tranzacțiilor de donație, conform contract de donație (funcție de obiectul contractului de donație):
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează donația de materii prime 6582. Donaţii acordate  (A) = 301. Materii prime (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract
2 Se înregistrează donația de materiale consumabile 6582. Donaţii acordate  (A) = 302. Materiale consumabile (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract
3 Se înregistrează donația de materiale de natura obiectelor de inventar 6582. Donaţii acordate  (A) = 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract
4 Se înregistrează donația de produse finite 6582. Donaţii acordate  (A) = 345. Produse finite (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract
5 Se înregistrează donația de produse agricole 6582. Donaţii acordate  (A) = 347. Produse agricole (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract
6 Se înregistrează donația de mărfuri 6582. Donaţii acordate  (A) = 371. Mărfuri (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract
7 Se înregistrează donația de ambalaje 6582. Donaţii acordate  (A) = 381. Ambalaje (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract
8 Se înregistrează donația de disponibil 6582. Donaţii acordate  (A) = 512. Conturi curente la bănci (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract
9 Se înregistrează donația de cash 6582. Donaţii acordate  (A) = 531. Casa (A) Valoarea corespunzătoare, conform contract

 

  1. Potrivit art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.
  2. Din punct de vedere procedural, asigurați-vă că administratorii entităţii aprobă politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here