Speță contabilă. Bună ziua. În documentele pe care le emite societatea în relația cu clienții este obligatorie și înscrierea datelor de identificare ale firmei? Sau este suficientă denumirea firmei? Rog clarificare. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Conform art. 74 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,,Art. 74. –  (1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu. (2) Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, (…), documentele prevăzute la alin. (1) vor conţine şi menţiunea «societate administrată în sistem dualist».  (3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menţiona şi capitalul social, iar dacă ele provin de la o societate pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, se vor menţiona atât capitalul social subscris, cât şi cel vărsat. (4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menţioneze şi oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată sucursala şi numărul ei de înregistrare. (5) Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.,,
  2. Încălcarea prevederilor art. 74 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei (art. 270^3 din Legea nr. 31/1990). Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către ANAF.
  3. Din interpretarea art. 74 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma ,,alte documente întrebuinţate în comerţ,,, poate desemna orice documente pe care le emite societatea în relația cu clienții săi. Bunele practici contabile trebuie orientate către prudență și minimizarea riscurilor în administrarea afacerii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here