Speță contabilă. Bună ziua. Dobânzile facturate de firmă pentru plăți efectuate de către client cu întârziere sunt purtătoare de TVA? Până în acest moment, dobânzile au fost facturate fără TVA. Dacă s-a procedat greșit, cum se poate corecta situația? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. În practică, multe facturi sunt achitate după scadență, fapt care produce dezechilibre în lichiditatea firmei și implicit în situația economico-financiară. Întârzierea în efectuarea plăților constituie o încălcare a contractului între părți.

Aplicarea dobânzilor pentru facturile achitate după scadență are ca scop corectarea unui comportament comercial și descurajarea efectuării plăților cu întârziere.

  1. Baza de impozitare a TVA pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul României este reglementată de art. 286 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăţi cu întârziere nu sunt cuprinse în baza de impozitare a TVA, conform art. 286 alin. (4) lit c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda percepută pentru facturi achitate după scadență este o sumă penalizatoare.

Practic, aceste dobânzi reprezintă sume ce urmează a fi plătite unei persoane pentru repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a întârzierii executării plăților contractuale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here