Speță contabilă. Bună ziua. Cum se înregistrează în contabilitate dezmembrarea unui laptop și darea în consum a pieselor rezultate (memorie, harddisk, tastatura, placă de bază, încărcător, balamale, baterie, carcasă)? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Conform prevederilor pct. 276 (încadrarea stocurilor) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,276. – (1) În cadrul stocurilor se cuprind: (..) c) materialele consumabile (…. piese de schimb, ….), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;,,
  3. Conform prevederilor pct. 191 (tratament piese de schimb) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,191 – (4) Piesele de schimb (..) sunt, în general, contabilizate ca stocuri şi recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când sunt consumate. Totuşi, piesele de schimb importante şi echipamentele de securitate sunt considerate imobilizări corporale atunci când o entitate preconizează că le va utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un an.,,
  1. Valoarea pieselor de schimb rezultate din dezmembrarea unui mijloc fix se înregistrează în debitul contului 3024 ” Piese de schimb „.
  2. Ca documente justificative contabile, potrivit Ordinului MFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, pentru obținerea pieselor de schimb din dezmembrare există Procesul-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale, iar pentru darea în consum a pieselor de schimb există Bonul de consum.
  3. Operațiuni contabile:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări 3024. Piese de schimb (A) =  7588. Alte venituri din exploatare  (P) Proces verbal
2 Se înregistrează trecerea pe cheltuieli a consumabilelor 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb = 3024. Piese de schimb (A) Bon de consum

 

  1. Circuitul contabil al operațiunilor în cauză și matricea responsabilităților se regăsesc evidențiate în politicile contabile ale firmei. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile. Politicile contabile şi metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul. Evaluarea trebuie realizată pe o bază prudentă. Activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, nu trebuie să fie subevaluate.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile drept contravenție care se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here