Speță contabilă. Bună ziua. Rog a mi se clarifica modul de contare al excedentului contabil. Mulțumesc.

Opinie.

  1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare stabilește următoarele: ,,Art. 19. – (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia.
  2. Închiderea contului 121 “Profit sau pierdere” se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale.
  3. Potrivit regulilor de funcționare, contul 117 “Rezultatul reportat” ține evidența rezultatului sau părții din rezultatul exercițiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, respectiv a pierderii neacoperite și a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, a rezultatului contabil înregistrat de către societatea care își încetează existența ca urmare a fuziunii, respectiv de către societatea care se divizează, în intervalul dintre data la care au fost întocmite situațiile financiare de fuziune, respectiv divizare, și data întocmirii protocolului de predare-primire și care este preluat de către societatea beneficiară.
  4. Contarea operațiunilor:

(a) La începutul exercițiului financiar, în cazul în care societatea a înregistrat profit contabil în exercițiul financiar precedent, operațiunea contabilă este:

Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1. Se înregistrează profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat 121. Profit sau pierdere (A/P) = 117. Rezultatul reportat  (A/P) Conform balanță contabilă

 

(b) La începutul exercițiului financiar, în cazul în care societatea a înregistrat pierdere contabilă în exercițiul financiar precedent, operațiunea contabilă este:

Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1. Se înregistrează pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat 117. Rezultatul reportat  (A/P) = 121. Profit sau pierdere (A/P) Conform balanță contabilă

 

  1. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile drept contravenție care se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here