Speță contabilă. Bună ziua. Este obligatorie reflectarea în contabilitate a consumului obiectelor de inventar? Este suficientă evidența extracontabilă a acestora? Mulțumesc.

Opinie.

  1. Din punct de vedere contabil, materialele de natura obiectelor de inventar sunt stocuri. Stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau c) sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.
  2. Evidența contabilă analitică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ține cu ajutorul Fișei de cont analitic pentru valori materiale, deschisă separat pentru materialele de natura obiectelor de inventar aflate în magazie și separat pentru cele în folosință.
  3. Documentele justificative privind înregistrarea în contabilitate a intrărilor de materiale de natura obiectelor de inventar sunt: Nota de recepție și constatare de diferențe, Procesul-verbal de inventariere, Procesul-verbal de scoatere din funcțiune și casare, Procesul-verbal de transformare, Procesul-verbal de predare-preluare, Bonul de predare, transfer, restituire etc.
  4. Documentele justificative referitoare la ieșirea materialelor de natura obiectelor de inventar sunt: Bonul de consum, Avizul de însoțire a mărfii, Factura, Procesul-verbal de inventariere, pentru bunurile constatate lipsă la inventariere, Procesul-verbal de transformare, Procesul-verbal de scoatere din funcțiune și casare etc.
  5. Contarea operațiunilor:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1. Achiziția obiectelor de inventar 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) = 401. Furnizori (P) Sumă conform Factură
2. Darea obiectelor de inventar în folosință 603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  (A) = 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) Sumă conform Bon de consum
3. Plata obiectelor de inventar 401. Furnizori (P) = 5121. Conturi la bănci în lei (A) Sumă conform extras de cont bancar

 

  1. Potrivit punctului 354 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, stocurile de natura obiectelor de inventar date în folosinţă se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă (contul 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă).
  2. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  3. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile drept contravenție care se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here