SpețăBună ziua. Cheltuielile cu aparatele de marcat electronice puse în funcțiune sunt deductibile la calculul impozitului pe profit? Mulțumesc.

Opinie.

  1. De la 1 august 2020, regimul fiscal aplicabil cheltuielilor reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale este modificat prin Legea nr. 153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 24 iulie 2020.
  2. Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile reprezentând costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale, la data punerii în funcţiune, potrivit legii. Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată prin Legea nr. 153/2020, cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale devin cheltuieli nedeductibile la data punerii în funcţiune, însă costul acestora se va scădea din impozitul pe profit datorat trimestrial sau anual după caz.
  3. Regula pentru entitățile care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit: contribuabilii care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achiziţie din impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care au fost puse în funcţiune, în cazul în care aceştia datorează impozit pe profit trimestrial.
  4. Regula pentru entitățile care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit: contribuabilii care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale scad costul lor de achiziţie din impozitul pe profit anual datorat, în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit.
  5. Pentru cheltuielile cu aparatele de marcat electronice puse în funcțiune în anii 2018, 2019 și 2020 (până la 31 iulie 2020), costul de achiziție al acestora va fi reflectat drept cheltuieli nedeductibile, urmând a se scădea din impozitul pe profit al exercițiului financiar 2020.
  6. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
  7. Concluzie:

Înainte de Legea nr. 153/2020: cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli deductibile la data punerii în funcţiune.

 

Înainte de Legea nr. 153/2020 (exemplu practic) / până la 31 iulie 2020

§   Venituri impozabile                                        200,000.00
§   Cheltuieli cu case de marcat                                             2,000.00
§   Cheltuieli integral deductibile                                           80,000.00
§   Cheltuieli deductibile = Cheltuieli integral deductibile + cheltuieli cu case de marcat                                           82,000.00
§   Rezultat fiscal = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile                                        118,000.00
§   Impozit pe profit = Rezultat fiscal x  16%                                           18,880.00

 

După Legea nr. 153/2020: cheltuielile reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale sunt cheltuieli nedeductibile la data punerii în funcţiune, dar se scad la calculul impozitului pe profit final, din valoarea acestuia.

După Legea nr. 153/2020 (exemplu practic) / după 01 august 2020
§   Venituri impozabile                              200,000.00
§   Cheltuieli cu case de marcat                                  2,000.00
§   Cheltuieli integral deductibile                                80,000.00
§   Cheltuieli deductibile = Cheltuieli integral deductibile (în cazul nostru)                                80,000.00
§   Rezultat fiscal = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile                              120,000.00
§   Impozit pe profit calculat = Rezultat fiscal x 16%                                19,200.00
§   Impozit pe profit înainte de credit fiscal = Impozit pe profit calculat                                19,200.00
§   Impozit pe profit final = Impozit pe profit înainte de credit fiscal – Cheltuieli cu case de marcat                                17,200.00

 

Așadar:

  • Înainte de Legea nr. 153/2020, rezultă un impozit de plată de 18,880.00 lei.
  • După Legea nr. 153/2020, rezultă un impozit de plată de 17,200.00 lei.

În concluzie, Legea nr. 153/2020 determină un impozit pe profit de plată mai mic cu 1,680.00 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here