Speță contabilă. Bună ziua. Care sunt operațiunile contabile pentru capitalizarea costurilor îndatorării? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Costurile îndatorării cuprind dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie.
  • Prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.
  • Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mică de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare reprezintă cheltuială a perioadei.
  • Diferenţele de curs valutar reprezintă cheltuială a perioadei.
  1. Recunoaștere: Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt incluse în costurile de producţie ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producţie. O entitate trebuie să capitalizeze costurile îndatorării care sunt atribuibile direct achiziției, construcției sau producției unui activ cu ciclu lung de producție ca parte a costului respectivului activ. Capitalizarea costurilor îndatorării se produce în măsura în care costurile de producţie ale activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt legate de perioada de producţie. Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricaţie, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia.
  1. Domeniu de aplicabilitate: La contabilizarea costurilor îndatorării, o societate trebuie să aplice art. 80 și art. 81 din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014. O societate nu trebuie să aplice art. 80 și art. 81 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, pentru: (i) activele financiare şi stocurile care sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp; (ii) activele care în momentul achiziției sunt gata pentru utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare.  Per a contrario, rezultă că art. 80 și art.  81 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, sunt aplicabile pentru: (i) activele financiare şi stocurile care nu sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp; (ii) activele care în momentul achiziției nu sunt gata pentru utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare.
  2. Temei legal: Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate din OMFP nr. 1802/2014:
  3. – Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaţie

(1) Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaţie sunt incluse în costurile de producţie ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada de producţie. În costurile îndatorării se include dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie. 

(1^1) Dobânda la capitalul împrumutat în legătură cu active care nu îndeplinesc condiţia de durată prevăzută la alin. (3) reprezintă cheltuială a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuială a perioadei cheltuielile reprezentând diferenţele de curs valutar. 

(2) Costurile îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumutul de fonduri se includ în costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabricaţie, cu respectarea prevederilor pct. 51 alin. (1) din prezentele reglementări. 

(3) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare. 

(4) Activele financiare şi stocurile care sunt fabricate pe o bază repetitivă de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricaţie. Nu sunt active cu ciclu lung de fabricaţie nici activele care în momentul achiziţiei sunt gata pentru utilizarea lor prestabilită sau pentru vânzare. 

(5) Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea activului cu ciclu lung de fabricaţie, în vederea utilizării prestabilite sau a vânzării acestuia. 

(6) Entităţile care au inclus în valoarea activelor cu ciclu lung de fabricaţie costuri ale îndatorării prezintă informaţii corespunzătoare în notele explicative la situaţiile financiare. 

  1. – Atunci când aplicarea pct. 80 constituie o modificare a politicii contabile, entitatea aplică prevederile acelui punct pentru costurile îndatorării aferente activelor cu ciclu lung de fabricaţie pentru care data de începere a capitalizării este ulterioară datei de 1 ianuarie 2015.

 

  1. Operațiuni contabile:

 

Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Înainte de finalizarea construcției, se reflectă costurile de producție ale acesteia (presupunem că perioada necesară construirii este doi ani)

 

6xx. Conturi de cheltuieli = %

2xx. Conturi de imobilizări

3xx. Conturi de stocuri

4xx. Conturi de terți

Sume conform documentelor justificative
2 231. Imobilizări corporale în curs de execuţie = 722. Venituri din producţia de imobilizări corporale Sume conform situațiilor de calcul
3 Înainte de finalizarea construcției, se reflectă costurile îndatorării (dobânda la capitalul împrumutat se capitalizează în costul bunului) 231. Imobilizări corporale în curs de execuţie = 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung Sume conform situațiilor de calcul
4 Recepția construcției 212. Construcţii = 231. Imobilizări corporale în curs de execuţie Sume conform procesului verbal de recepție
5 După finalizarea construcției, se reflectă costurile îndatorării (dobânda la capitalul împrumutat) ca și cheltuieli ale perioadei 666. Cheltuieli privind dobânzile = 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung Sume conform situațiilor de calcul

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here