Speță contabilă. Bună ziua. Cum se încadrează, din punct de vedere fiscal, anularea veniturilor din dobânzile penalizatoare, care rezultă din contractele cu clienții, la calculul impozitului pe profit aferent datei de 30 iunie 2020? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Din punct de vedere contabil, potrivit principiului contabilităţii de angajamente, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. Înregistrarea tranzacțiilor în conturi contabile se efectuează pe baza documentelor care atestă efectuarea tranzacțiilor, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operațiuni. Contractele încheiate între părți trebuie să prevadă modul de derulare a operațiunilor şi să respecte cadrul legal existent.
  2. În prezent, conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, regula generală de deductibilitate arată că ,,pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice.Amintim că Legea nr. 227/2015 a intrat în vigoare la 01 ianuarie 2016. Anterior acestui moment, a fost în vigoare vechiul Cod fiscal, respectiv Legea nr. 571/2003, potrivit căreia cheltuieli deductibile erau considerate numai acele cheltuieli efectuate în scopul obținerii de venituri impozabile.
  3. Teoria fiscală arată că, pentru a fi deductibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: (i) există o legătură de cauzalitate (de dependență) între cheltuiala efectuată și activitatea economică a societății; (ii) există documente justificative care probează realitatea faptei și realizarea cheltuielii; (iii) cheltuiala să nu fie încadrată în mod expres prin lege ca fiind cheltuială nedeductibilă sau cheltuială deductibilă limitat.
  4. În speță, pentru calculul rezultatului fiscal, dobânzile penalizatoare/penalităţile/daunele-interese contractuale anulate prin convenţii încheiate între părţile contractante sunt cheltuieli deductibile/venituri impozabile, în anul fiscal în care se înregistrează în evidenţa contabilă anularea acestora, în condiţiile în care dobânzile penalizatoare/penalităţile/daunele-interese, stabilite în cadrul contractelor iniţiale încheiate în derularea activităţii economice, pe măsura înregistrării lor, au reprezentat venituri impozabile/cheltuieli deductibile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here