Speță contabilă. Bună ziua. Cum se contabilizează achiziția de pungi (luate în scop de revânzare). Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  2. În speță, achiziția pungilor în scopul revânzării este o operațiune de cumpărare de marfă. La pungile de plastic se achită taxa numită ecotaxă. Ecotaxa este colaterală achiziției de pungi. Mărfurile sunt stocuri.
  3. Conform prevederilor pct. 276 (categorisirea stocurilor) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,276. – (1) În cadrul stocurilor se cuprind: a) mărfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii (..).,,
  4. Conform prevederilor pct. 8 (definiții) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, ,,6. cost de achiziţie înseamnă preţul datorat şi eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achiziţie. În acest sens, costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. În costul de achiziţie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. Cheltuielile de transport sunt incluse în costul de achiziţie şi atunci când funcţia de aprovizionare este externalizată;,,
  5. Operațiunea contabilă:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Achiziția pungilor   371. Mărfuri (A) = 401. Furnizori (P) Prețul de cumpărare al pungilor + ecotaxa (aferentă pungilor care este o taxă nerecuperabilă) = costul de achiziție al pungilor
2 4426. TVA deductibilă (A) = 401. Furnizori (P) TVA aplicată la costul de achiziție al pungilor

 

  1. Administratorul firmei trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activității, cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile aplicabile.
  2. Regimul juridic reglementat de art. 41 și 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, încadrează nerespectarea reglementărilor contabile aplicabile drept contravenție care se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here