Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curții Constituționale-CCR (www.ccr.ro), în ziua de 20.09.2018, “CCR … cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale. 

În argumentarea soluției de admitere pronunțate, CCR a constatat că dispozițiile art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală – care exclud posibilitatea atacării cu recurs în casație a hotărârilor pronunțate ca urmare a admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției – creează, cu privire la persoane aflate în situații similare, o vădită inegalitate de tratament sub aspectul recunoașterii liberului acces la justiție, această inegalitate nefiind justificată în mod obiectiv și rezonabil, astfel că dispozițiile de lege criticate aduc atingere prevederilor constituționale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi și celor ale art. 21 privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil. De asemenea, CCR a reținut că exigențele art. 131 din Constituție cu privire la rolul Ministerului Public impun legiuitorului să asigure procurorului – care acționează ca apărător al intereselor generale ale societății, dar şi ale părților din proces, în spiritul legalității – posibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a recursului în casație, inclusiv în ceea ce privește hotărârile penale definitive pronunțate ca urmare a admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției. 

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat CCR, respectiv Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală. 

Argumentele reținute în motivarea soluției pronunțată de Plenul CCR vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Care este conținutul textului de lege declarat neconstituțional de CCR?

Art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală: „Nu pot fi atacate cu recurs în casație: […] g) hotărârile pronunțate ca urmare a admiterii acordului de recunoaștere a vinovăției”. 

Ce efecte produce Decizia CCR din data de 19.06.2018 mai sus amintită?

În condițiile declarării ca neconstituțională a soluției legislativă cuprinsă în art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală, se impune şi constatarea efectelor deciziei CCR în urma admiterii  respectivei excepții de neconstituționalitate.

Potrivit art. 147 alin. 1 din Constituție, „Dispozițiile din legile şi ordonanțele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept”.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 147 alin. 4 din Constituție: „Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor”.

Concluzionând, ce trebuie să înțeleagă cititorul urmare a pronunțării Deciziei respective?

În intervalul de la data pronunțării deciziei CCR (20.09.2018) până la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României trebuie respectate încă prevederile art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală.

De la data publicării deciziei respective în Monitorul Oficial al României, aceasta este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Un interval de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale, în speță prevederile art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală, sunt suspendate de drept, ceea ce înseamnă practic că ele nu mai sunt aplicabile. Tot în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, pot pune de acord prevederile neconstituționale – în speță  prevederile art. 434 alin. (2) lit. g) din Codul de procedură penală- cu dispozițiile Constituției.

După intervalul de 45 de zile de la data publicării respectivei decizii a CCR în Monitorul Oficial al României dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale, în speță prevederile art.434 alin.(2) lit. g) din Codul de procedură penală, își încetează efectele juridice dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu au pus de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției.

Ai nevoie de Codul de procedură penală? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here