Ordinul nr. 170/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti a fost publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, de acum, posturile vacante de soldaţi şi gradaţi profesionişti se ocupă prin concurs sau examen.

Concursurile sau examenele se organizează exclusiv pentru posturile finanţate, cu aprobarea ministrului afacerilor interne. Aprobarea este valabilă pe parcursul exerciţiului bugetar anual în care a fost acordată.

Probele de concurs, procedura de constituire şi atribuţiile comisiilor de concurs, de corectare, de departajare a candidaţilor, precum şi orice alte aspecte privind organizarea şi desfăşurarea concursului se stabilesc prin ordinul inspectorului general/similar .

Concursurile sau examenele pot fi organizate în centre de selecţie, stabilite prin ordin al inspectorului general/similar.

Fiecărui candidat recrutat i se întocmeşte un dosar de recrutare. Modalitatea de constituire, conţinutul dosarului de recrutare, precum şi modul de depunere a acestuia sunt cele stabilite de actele normative care reglementează activităţile de management resurse umane în unităţile militare ale MAI.

Ordinul mai prevede că soldaţii şi gradaţii profesionişti care au o vechime în serviciu în această calitate de cel puţin 15 ani pot încheia cu Ministerul Afacerilor Interne contracte pe perioadă nedeterminată până la limita maximă de vârstă până la care aceştia pot fi menţinuţi în activitate.

Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:”Sunt recrutate şi selecţionate în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a)au cetăţenie română şi domiciliul în România;

b)sunt absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale  1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

c)au solicitat, în scris, angajarea într-o funcţie de soldat sau gradat profesionist;

d)sunt declaraţi «apt medical»;

e)sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică;

f)sunt apţi din punct de vedere fizic;

g)nu au antecedente penale şi nu se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

h)nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii sau culte religioase incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;

i)nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale ori a altor organizaţii cu scop lucrativ sau comercial, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, se obligă prin semnarea unui angajament ca, din momentul selecţionării pentru profesia de soldat sau gradat profesionist, să renunţe la această calitate;

j)nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri, se angajează în scris că, după admiterea în instituţia militară, vor renunţa la această calitate.

În funcţie de particularităţile misiunilor încredinţate, inspectoratele generale/similare pot stabili şi alte criterii de recrutare, prin ordin al inspectorului general/similar, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.

Candidaţii care au efectuat anterior serviciul militar prin una dintre formele prevăzute de lege pot fi recrutaţi şi selecţionaţi pentru angajarea ca soldat/gradat profesionist, indiferent de arma sau specializarea trecută în livretul militar.

Aptitudinea/Inaptitudinea din punct de vedere medical se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală, în aceleaşi condiţii şi potrivit aceloraşi bareme medicale stabilite de reglementările specifice în domeniu pentru cadrele militare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here