O recentă iniţiativă legislativă — publicată în Monitorul Oficial nr. 173/2014 — promovează un proiect de lege privind modificarea şi completarea Codului muncii.
Mai jos găsiţi o primă abordare, cu propunerile privind modificarea contractului de muncă şi clauza de neconcurenţă.

Modificarea contractului de muncă

Reţinem din proiect propunerea ca, prin noi prevederi în Codul muncii, angajatorul să fie obligat să comunice în scris salariatului propunerea de modificare a contractului individual de muncă.
Salariatul ar urma să comunice în scris răspunsul său angajatorului, în termen de zece zile de la data luării la cunoştinţă a propunerii. În cazul în care salariatul nu este de acord cu propunerea angajatorului sau nu răspunde în termenul de zece zile, contractul individual de muncă nu poate fi modificat.
În cazul în care salariatul este de acord cu propunerea de modificare a contractului individual de muncă, părţile vor încheia în scris actul adiţional la contract în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă de către angajator a acordului exprimat de către salariat. Actul adiţional va intra în vigoare în momentul semnării de către părţi, chiar dacă acesta este încheiat după expirarea termenului de 15 zile.

Clauza de neconcurenţă

Obligaţiile angajatorului. Prin proiectul avansat, ar urma să revină angajatorului obligaţia de a dovedi că prestarea unei activităţi de către salariat, după încetarea raporturilor de muncă, se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, fie că această activitate ulterioară este în interes propriu sau în interesul unui terţ.
De asemenea, angajatorul ar trebui să poată dovedi că prestarea unei activităţi de către salariat în condiţiile considerate drept concurenţiale este de natură să producă un prejudiciu. Aceasta ar urma să fie condiţia care să permită introducerea unei clauze de neconcurenţă în contractul individual de muncă.

Denunţarea clauzei. Dacă angajatorul poate denunţa unilateral clauza de neconcurenţă oricând pe parcursul aplicării acesteia, proiectul prevede că, în mod excepţional, părţile pot stabili aplicarea unei clauze de neconcurenţă după încetarea contractului individual de muncă, cu respectarea următoarelor condiţii:
precizarea expresă a activităţilor ce fac obiectul clauzei;
precizarea expresă a duratei de aplicabilitate a clauzei;
indicarea locurilor de muncă pentru care operează interzicerea la angajare;
precizarea expresă a ariei teritoriale în care salariatul nu se poate angaja;
dovedirea producerii unui prejudiciu real, concret şi material angajatorului în cazul nerespectării clauzei;
stabilirea şi plata indemnizaţiei la care este îndreptăţit fostul salariat.

Cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunară datorată salariatului se propune a fi restructurată, urmând să fie de:
– cel puţin 25% din salariul de bază, în cazul clauzei de neconcurenţă aplicabile pe parcursul executării contractului individual de muncă;
– cel puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele şase luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de şase luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.
La fel ca în prezent, proiectul prevede că indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului sau fostului salariat, după caz, nu este de natură salarială, reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii.

Efecte după încetarea raporturilor de muncă. Prin proiectul propus, clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum doi ani de la data încetării contractului individual de muncă, dacă părţile au convenit respectarea următoarelor condiţii:
precizarea expresă a activităţilor ce fac obiectul clauzei;
precizarea expresă a duratei de aplicabilitate a clauzei;
indicarea locurilor de muncă pentru care operează interzicerea la angajare;
precizarea expresă a ariei teritoriale în care salariatul nu se poate angaja;
dovedirea producerii unui prejudiciu real, concret şi material angajatorului în cazul nerespectării clauzei;
stabilirea şi plata indemnizaţiei la care este îndreptăţit fostul salariat.
Proiectul de modificare a Codului muncii poate fi consultat integral AICI.
——————————-(P)——————————-
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 Sxc.hu

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Ar trebui ca toate firmele,in dosarul de prezentare pentru incheierea unui contract de executare a unei lucrari sa fie adaugat OBLIGATORIU O ASIGURARE pentru eventuale daune pe care le poate provoca ,cu sau fara intentie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here