20 Septembrie, 2019

POSDRU lansează noi cereri de propuneri de proiecte

OI POSDRU CNDIPT lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte:

1. Cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic şi grant, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,  Domeniul Major de Intervenţie 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”.

Puteţi consulta ghidul aplicantului aici: 

2. Cerere de propuneri de Proiecte de tip strategic, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.3. “Acces şi participare la formare profesională continuă”.

Puteţi consulta ghidul aplicantului aici: CPP 164 – DMI 2.3 Acces şi participare la formare profesională continuă – cerere de propuneri de tip strategic.

Conform celor precizate în fiecare ghid de condiţii specifice, sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide în data de 1 iulie 2013, orele 10.00 şi se va închide în data de 15 iulie 2013, orele 16:00. Datele de contact ale biroului help-desk de la nivelul Organismului Intermediar POSDRU CNDIPT sunt disponibile aici.

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu