Ministerul Afacerilor Interne a publicat un proiect de modificare a Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cele mai multe prevederi completând condițiile în care sunt încadrați polițiștii în sistem, pentru a reduce deficitul de personal și pentru “a corecta, de îndată, anumite prevederi din actuala reglementare care au fost declarate neconstituționale și care, dacă nu ar fi modificate urgent, ar afecta procesul de selecție în vederea organizării concursurilor din minister”, potrivit unui comunicat MAI.

Conform proiectului, au fost modificate reglementări care țin de toate etapele de încadrare în poliție:

  • elevii din școlile MAI care sunt admiși în alte unități de învățământ ale ministerului sau agenții de poliție admiși într-un program de studii de licență, cu frecvență, la o instituție de învățământ a MAI, vor putea încheia un act adițional la angajament, prin care nu vor mai fi obligați la achitarea cheltuielilor suportate de stat cu pregătirea acestora.
  • agenții care trec în corpul ofițerilor nu vor mai fi obligați să parcurgă o perioadă de probă.
  • reglementare nouă privind polițiștii care pot fi puși la dispoziție pe timpul cercetării prealabile, dar nu mai mult de 3 luni, timp în care li se rezervă postul și beneficiază, integral, de drepturile bănești.
  • modificarea normelor care ofereau posibilitatea încetării raporturilor de serviciu, inclusiv la vârsta de 40 de ani;
  • acordarea gradelor profesionale se va face de către unitatea de armă, nu de către minister, ca acum;
  • introducerea posibilității decontării asistenței juridice și asistării, de un avocat, pe timpul cercetării disciplinare.

Totodată, polițiștii cu funcții de conducere vor fi schimbați mai greu, deoarece sindicatele vor avea un cuvânt de spus la încetarea mandatului respectiv. De altfel, în articolele referitoare la mecanismul pentru eliberarea din funcții de conducere a polițiștilor cu deficiențe în îndeplinirea atribuțiilor manageriale s-au modificat mai multe reglementări, care țin de criterii noi pe baza cărora se va lua decizia de încetare a mandatului.

Referitor la evaluările și examenele medicale pentru apt/inapt la încadrarea în MAI, au fost introduşe 3 noi alienate:

La articolul 10, după alineatul (1) se introduc 3 noi alineate, alin. (11) – (13) cu următorul cuprins:

“(11) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

(12) La concursurile pentru ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) poate participa orice persoană care îndeplinește, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (1) și următoarele criterii specifice: a) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; b) prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

(13) Verificarea criteriului specific prevăzut la alin. (12) lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.”

Timp de câteva zile, până în 25 mai, persoanele interesate de proiect pot trimite sugestii sau propuneri la adresa de e-mail a MAI, urmând ca proiectul să fie trimis apoi la Guvern, care îl va adopta prin ordonanță de urgență.

Ai nevoie de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here