Prin acţiunea înregistrată la instanţa de fond, reclamanta SC I. SRL a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ:

  • să se dispună anularea procesului verbal de control seria AB nr. …/19.02.2013 şi a anexelor 1-2 ale acestuia;
  • să se dispună anularea măsurilor obligatorii impuse prin anexa 2 la procesul verbal de control seria AB nr. …/19.03.2013.

În motivarea acţiunii, reclamanta a aratat că prin procesul verbal de control contestat, s-a reţinut încălcarea legislaţiei muncii, acest act de control stând ulterior la baza întocmirii procesului verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria AB nr. …/19.02.2013, prin care a fost sancţionată în baza art.260 alin 1 lit. e Codul muncii cu amendă în cuantum de 10.000 lei ca urmare a nerespectării prevederilor în domeniu – mai precis pentru că ar fi primit la muncă o persoană fără a avea încheiat contract individual de muncă.

Reclamanta a arătat că agenţii constatatori au reţinut ca stare de fapt că aceasta nu a încheiat în forma scrisă contract individual de muncă pentru numita I.I., aceasta fiind identificată în data de 18.02.2013 prestând activitate la punctul de lucru situat în localitatea Sânmiclăuş.

Reclamanta a mai arătat că persoana surprinsă prestând muncă la negru are calitatea de administrator al societăţii, fiind în fapt mama vânzătoarei și că această persoană (I.I.) nu doreşte să se angajeze cu contract de muncă şi nici nu poate în mod legal să încheie un asemenea contract deoarece este pensionară pentru limită de vârstă.

S-a mai aratat că datorită faptului că este un magazin de familie numita I.I. a ajuns să deschidă magazinul dimineaţa şi să o ajute pe fiica acesteia.

În dovedirea acțiunii, reclamanta  a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, martori și interagatoriul pârâtului .

Ce apărări concrete a formulat pârâtul  în cauză?

Pârâtul  a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care acesta a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat și cum a argumentat instanța hotărârea respectivă?

Prin sentinţa nr. 4695/CAF/2013 pronunţată de Tribunalul Alba s-a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta SC I. SRL în contradictoriu cu pârâtul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa de fond a avut în vedere următoarele considerente:

  • În urma controlului efectuat de ITM A.  la punctul de lucru al SC I.  SRL din Sânmiclăuş, în data de 18.02.2013, inspectorii de muncă au depistat-o prestând activitate pentru societate, pe numita I.I. Această persoană a dat declaraţie pe propria răspundere în care a consemnat faptul că prestează activitate în cadrul societăţii din data de 18.02.2013, precum şi faptul că nu a semnat contract individual de muncă.

  • Prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria AB nr. … încheiat de ITM A.  la data de 19.02.2013,  reclamanta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru săvârşirea faptei prevăzute de art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi sancţionată de art. 260 alin. 1 lit. e din acelaşi act normativ, constând în aceea că, în data de 18.02.2013, ora 11, cu ocazia controlului efectuat la punctul de lucru al petentei din localitatea S., str. C., nr…, judeţul A., inspectorii de muncă au depistat-o pe numita I.I.  prestând activitate în domeniul comercializării produselor în cadrul magazinului „La doi paşi, începând cu data de 18.02.2013, fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: OnlineMobileDesktop şi Cloud.

  • Potrivit procesului verbal de control seria AB nr…/19.02.2013 şi a anexelor 1-2 ale acestuia, s-a reţinut încălcarea legislaţiei muncii, acest act de control stând la baza întocmirii procesului verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria AB nr…/19.02.2013, prin care a fost sancţionată în baza art. 260 alin 1 lit. e Codul muncii cu amendă în cuantum de 10.000 lei ca urmare a nerespectării prevederilor în domeniu – mai precis pentru că a primit la muncă o persoană fără a avea încheiat contract individual de muncă.

  • I.I. a prestat activitate specifică unui vânzător de magazin, şi astfel, întrucât nu avea contract individual de muncă, activitatea desfăşurată se derula cu încălcarea prevederilor legislaţiei muncii, respectiv Legea nr. 53/2003 (art. 16) şi HG nr. 500/2011 (art. 3 şi 9), ceea ce inspectorii de muncă au descris ca stare de fapt în procesul verbal de control nr…/19.02.2013 .

  • Întrucât la data controlului se derula un raport de muncă, menţiunile din procesul verbal de control contestat corespund realităţii, iar măsurile au fost dispuse în vederea intrării în legalitate.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către reclamantă  şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară? Cum a argumentat instanța superioară hotărârea respectivă?


Da,
sentinţa instanţei de fond a fost atacată cu recurs de către reclamantă, iar curtea de apel a reţinut că acesta este întemeiat, drept pentru care l-a admis, a casat sentința, a admis acțiunea introductivă de instanță si a anulat procesul-verbal de control nr. 37664/19.02.2013 şi anexele acestuia.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa superioară a avut în vedere următoarele considerente:

  • Curtea de apel,  examinând procesul verbal de control nr…/19.02.2013 a constatat că inspectorii din cadrul ITM A.  au „identificat-o” pe numita I.I.  că vindea produse alimentare în magazinul „L.D.P.” şi că urmare a declaraţiei date de această persoană ar rezulta că aceasta a prestat începând cu 18.02.2013 activitate în cadrul SC I.  SRL fără a încheia contract individual de muncă.

  • Prin acelaşi proces verbal de control ca şi măsuri s-a dispus în sarcina angajatorului SC I. SRL să depună diligenţele necesare în vederea încheierii contractului individual de muncă pentru numita I.I., să întocmească stat de plată al salariilor aferent perioadei lucrate şi să depună declaraţia 112 pentru perioada lucrată de numita I.I.

  • Potrivit certificatului constatator nr 4618/05.03.2013 eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Alba rezultă că începând cu data de 18.02.2013 numita I.I. este administrator al SC I. SRL. Prin urmare prezenţa sa în magazin era pe deplin justificată de această calitate nefiind necesară încheierea unui contract individual de muncă. Rezultă în mod indubitabil că nu suntem în prezenţa „muncii la negru” şi că constatările şi măsurile dispuse prin procesul verbal sunt nelegale. Numita I.I. deţinea calitatea de administrator al SC I.  SRL şi în baza mandatului conferit de Legea nr. 31/1990 justifica prezenţa sa în incinta magazinului.

Pe de altă parte este nelegală măsura prin care s-a stabilit în sarcina angajatorului obligaţia încheierii contractului individual de muncă întrucât nu poate un terţ – fie el şi autoritate de control să stabilească cine încheie raporturi juridice contractuale. Este şi dificil pentru angajator  să obţină acordul unui terţ în vederea perfectării unui contract, în acest fel autoritatea obligând angajatorul să obţină consimţământului unui terţ (al angajatului), adică ajunge să fie obligat pentru altul. Ori i se pot impune angajatorul obligaţii a căror realizare depinde exclusiv de voinţa acestuia şi nicidecum obligaţii condiţionate de obţinerea voinţei unui terţ.

Este de asemenea de observat că există şi un impediment legal, determinat de vârsta numitei I.I., în prezent pensionară, care nu poate încheia contract individual de muncă nici dacă ar dori acest lucru.

Extras din Decizia nr. 4901/16.06.2014  , Curtea de Apel Alba Iulia-Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Ai nevoie de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here