Speță contabilă. Bună ziua. Am o problemă. Trebuie să plătesc un furnizor în sumă de 195.000 lei. Suma este foarte mare. Datorită plafoanelor, sunt puțin în cumpănă. Prin urmare, vă întreb dacă pot să fac plata furnizorului meu, astfel încât operațiunea să fie corect efectuată? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Disciplina financiară privind operaţiunile de încasări şi plăţi este reglementată prin Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
 2. Legea nr. 70/2015 impune interdicții și limite de sume numai pentru operațiunile de încasări și plăți în numerar. Potrivit art. 1 din Legea nr. 70/2015, operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.
 3. Conform Băncii Naționale a României, mijloacele de plată fără numerar reprezintă transferul de fonduri ce se poate realiza de către prestatori de servicii de plată (instituţii de credit, instituţii de plată şi instituţii emitente de monedă electronică), în baza unui ordin de plată transmis acestora prin intermediul instrumentelor de plată (transfer credit, debitare directă, card de plată, cec, cambie, bilet la ordin). Mijloacele de plată fără numerar pot fi instrumente de plată pe suport hârtie sau instrumente electronice de plată.
 4. Trebuie să avem în vedere faptul că documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz, conform prevederilor art. 6. alin  (2) din Legea contabilității nr. 82/1991. Potrivit art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. Prin urmare, este recomandat ca plata unui furnizor să se realizeze prin instrumente de plată fără numerar, fie pe suport hârtie sau fie electronic.
 5. Totuși, de reținut este art. 5 din Legea nr. 70/2015, potrivit căruia plafoanele limită impuse de disciplina financiară privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar, nu se aplică nu se aplică pentru:
  • depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;
  • plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;
  • plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;
  • retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice;
  • transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;
  • depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

În temeiul celor mai sus arătate, apreciem că plata furnizorului trebuie să se facă prin bancă. La plata unui furnizor prin bancă, Legea nr. 70/2015 nu impune interdicții și limite de sume. Pentru evitarea oricăror eventuale erori, se recomandă a se avea în vedere existența unui proceduri contabile aplicabile aprobată de conducea societății, existența unui monografii a conturilor utilizate și a unui circuit cât mai real al documentelor contabile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here