Ministrul Muncii și Protecției Sociale a aprobat Ordinul nr. 1468/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul MMPS nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative

Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020

Cererea angajatorului, adresată Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin care solicită plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru un număr de………. persoane, în sumă totală de………. lei brut, aferentă perioadei………..

Cererea este însoţită de:

– declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă (anexa nr. 1), după caz;

– declarație pe propria răspundere privind restricționarea/închiderea activității ca urmare a hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență (anexa nr. 2), după caz;

– copia Hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, după caz;

– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa nr. 3);

– tabel cu activitățile restricționate.

ANEXA Nr. 1 la cerere

 Declaraţie pe proprie răspundere

Angajatorul  declară pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență/stării de alertă activitatea desfășurată se menține întreruptă și se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere.

ANEXA Nr. 2 la cerere:

Declaraţie pe proprie răspundere

Angajatorul  declară pe propria răspundere că activitatea din localitatea………. este restricționată sau închisă ca urmare a hotărârii Comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pe care o atașează, în copie, la declarație și aceastacare se înscrie în domeniul/domeniile cu restricții de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere.

ANEXA Nr. 3 la cerere

LISTA persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare

În table se înscriu:

– numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă (cf. Registrului general de evidență a salariaților) în perioada stării de urgență/stării de alertă;

– indemnizația solicitată – 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

ANEXA Nr. 4 la cerere

TABEL cu activitățile restricționate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Tabelul cuprinde:

– Activitate restricționată/Activități restricționate

– Cod CAEN/Coduri CAEN aferent(e) activității restricționate2

Perioada aplicării restricției 1.09.2020-14.09.2020•

Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 782/2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here