Printr-un recent comunicat de presă, ANAF precizează că profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul și alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Comunicatul de presă al ANAF mai precizează că plata impozitului pe profit se face astfel:

(1) Prin sistemul plăţilor anticipate, obligatoriu pentru societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.

Aceşti contribuabili au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie.

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.55/2011 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, indicele de inflaţie pentru anul 2011 este 3,2%.

Prin excepţie, contribuabilii nou-înfiinţaţi sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată;

(2) Plata anuală a impozitului pe profit, sistem de plată practicat de următorii contribuabili:

a) organizaţiile nonprofit;

b) contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.

(3) Ceilalţi contribuabili care, potrivit legii, datorează impozit pe profit, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, calculat pe baza profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata.

Începând cu anul 2012, aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii menţionaţi la pct.(1).

ATENŢIE! Pentru anul 2011, cu excepţia societăţilor comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, ceilalţi contribuabili NU au obligaţia efectuării plăţilor anticipate în contul impozitului anual pe profit, calculate pe baza impozitului pe profit din anul precedent şi a indicelui de inflaţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here