Guvernul a aprobat Memorandumul privind Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru Copii. Acest plan se aliniază cu „Strategia Națională pentru Copii 2023-2027”, recent adoptată de Executiv în data de 12 octombrie, conform anunțului făcut de Ministerul Familiei.

Garanția pentru copii, inițiată de Consiliul Uniunii Europene prin Recomandarea nr. 1004/2021, are ca scop prevenirea și combaterea excluziunii sociale, asigurând accesul copiilor în dificultate la servicii esențiale.

Decizia de a elabora un astfel de document, care să fie valabil în toate statele membre ale Uniunii Europene, a fost luată pe baza concluziilor generale care arată că, în majoritatea țărilor membre, rata copiilor afectați de sărăcie în raport cu populația totală rămâne în continuare ridicată.

Cele cinci servicii esențiale care trebuie asigurate includ: alimentația sănătoasă, asistența medicală gratuită, educația gratuită, îngrijirea timpurie gratuită și condiții de locuire adecvate. Planul de acțiune național, elaborat de România ca parte a angajamentelor sale în ceea ce privește implementarea recomandărilor pentru stabilirea Garanției pentru Copii, reflectă măsurile și obiectivele deja prevăzute în noua Strategie națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului.

Rezultatele așteptate prin implementarea Planului de Acțiune până în anul 2030 sunt următoarele:

  • Scăderea numărului de copii afectați de sărăcie și excluziune socială cu cel puțin 500 mii de copii raportat la valoarea de referință din 2021, contribuind la obiectivul european de scădere cu 5 milioane a numărului de copii afectați de acest fenomen multidimensional;
  • Impactul protecției sociale asupra reducerii ratei sărăciei copiilor este de 30%, față de 45% la nivelul anului 2020;
  • Familiile cu copii în dificultate sunt prioritare pentru a beneficia de locuință socială și sunt eligibile pentru un ajutor de locuire, inclusiv sub forma unui sprijin pentru închirierea unei locuințe, atunci când nu sunt disponibile locuințe sociale;
  • Copiii afectați de sărăcie beneficiază de un program de sprijin alimentar adecvat la nevoile lor nutriționale;
  • 3 din 4 copii separați temporar sau definitiv de familie sunt plasați în servicii de tip familial;
  • Mortalitatea prin cauze evitabile se reduce cu 20% față de nivelul din anul 2021, pentru copiii de toate vârstele;
  • Rata de cuprindere în educația timpurie este de cel puțin 22% pentru segmentul de vârstă de 0-3 ani și cel puțin 95% pentru segmentul 4-6 ani;
  • Documentele de politici naționale care vizează drepturile copilului sunt elaborate în formate accesibile pentru copii și cu participarea copiilor;

„Cel puțin un program național de întărire a capacității de funcționare a mecanismelor actuale de participare a copiilor la luarea deciziilor este implementat”, Natalia-Elena Intotero, ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

 

Vezi aici Strategia Națională pentru Copii 2023-2027

Vezi aici Recomandarea nr. 1004/2021

Vezi aici alte articole relevante

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here