Legea nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 prevede că plafonul veniturilor de 500.000 euro pentru o microîntreprindere se aplică începând cu veniturile anului 2023.

Astfel pot rămâne microîntreprinderi în anul 2023 și acele societăți care au înregistrat în anul 2022 venituri impozabile în plafonul de 500.000 euro – 1.000.000 euro calculat la cursul BNR de la 31 decembrie 2022. Se vor ține cont și de celelalte condiții impuse de lege: un salariat și anumite excluderi la domeniul de activitate.

Se reiterează faptul că o microîntreprindere poate să realizeze maxim 20% venituri din consultanță și management cu excepția microîntreprinderilor ce prestează servicii de consultanță fiscală cod CAEN 6920 „Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal”.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi/sau management, cu excepţia veniturilor din consultanţă fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 – «Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal», în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice prevederile prezentului titlu„, scrie în actul normativ.

Se reiterează faptul că societățile din domeniul HORECA pot rămâne microîntreprinderi indiferent de nivelul veniturilor și pot presta și alte activități doar dacă nu realizează venituri din consultanță și management mai mari de 20% din total venituri, nu desfășoară activități incompatibile cu cele excluse pentru microîntreprinderi (nu obțin venituri din jocuri de noroc, din intermedieri financiare, din exploatarea minereurilor) şi celelalte venituri din alte activități nu depășesc echivalentul a 500.000 euro.

În situaţia în care persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor” obţin în cursul anului venituri şi din alte activităţi în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activităţi aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut de titlul II „Impozitul pe profit”, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiţii:

a) realizează venituri din consultanţă şi/sau management în proporţie de peste 20% inclusiv din veniturile totale;

b) desfăşoară activităţile de la art. 47 alin. (3) lit. f)-i);

c) veniturile din alte activităţi au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile. Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activităţi începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiţii, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul”, mai scrie în textul legii. 

Dacă aceste societăți din HORECA încalcă oricare dintre aceste condiții, devine plătitoare de impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai îndeplinește condiția.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here