OMFP nr. 410 din 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0285 din 22 martie 2021

Actul normativ analizat astăzi adoptă mai multe reglementări punctuale cu privire la:

  1. Pierderile înregistrate la valoarea titlurilor de participare când societatea afiliată își reduce capitalul social;
  2. O nouă procedură privind racordurile la rețeaua de energie electrică când acestea sunt în proprietatea utilizatorului.

Această procedură privind racordurile la rețeaua de energie electrică este aplicabilă și de către operatorii economici ce aplică IFRS.

Cunoaștem faptul că în momentul în care o entitate raportoare deține o participație la o altă entitate raportoare, în momentul în care se majorează valoarea participației prin încorporarea rezervelor sau a primelor de capital de la entitatea afiliată, la nivelul societății-mamă această majorare a participației se realizează pe seama contului 768 „Alte venituri financiare” venit neimpozabil la calculul impozitului pe profit conform art. 23 lit. c) din Codul fiscal.

Modificarea adusă de actul normativ analizat astăzi reglementează situația exact inversă existentă până în prezent, respectiv la entitatea afiliată se reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderilor. Astfel, la societatea-mamă această reducere a participației se va înregistra pe seama contului 668 „Alte cheltuieli financiare”.

Această cheltuială este nedeductibilă la calculul impozitului pe profit conform art. 25 alin. (4) lit. e) prima teză din Codul fiscal.

Din punctul de vedere la modificării regimului contabil al cheltuielilor privind racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică sunt posibile următoarele situații:

– Dacă drepturile de utilizare sunt finanțate de către utilizatori, acestea se înregistrează în contul 8039 „Alte valori înafara bilanțului” analitic distinct.

– Dacă operatorul economic efectuează modernizări finanțate din sursele proprii, acestea se vor înregistra în Clasa 2 Imobilizări pe categoria modernizări.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here