Guvernul a aprobat, în cadrul şedinţei susţinute ieri la Palatul Victoria, Hotărârea privind alocarea temporară pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2013 a unor sume din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

Potrivit informaţiei de presă publicate pe pagina web a instituţiei, prin acest act normativ, Ministerul Finanţelor Publice alocă temporar suma de 425.120,00 mii lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului de convergenţă:

– Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS M);

– Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE);

– Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU;

– Programul Operaţional Regional (POR).

Alocarea temporară este aferentă lunilor aprilie şi mai ale anului 2013, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari.

Sursa: Guvernului României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here