20 Martie, 2018

Peste 21.000 de absolvenţi au cerut indemnizaţia de şomaj. Cum poţi beneficia de aceasta?

Din iunie şi până în prezent, peste 21.000 de absolvenţi s-au înregistrat la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru a primi indemnizaţia de şomaj, conform ANOFM.

Mai exact:

• în luna iunie s-au înregistrat 3970 de absolvenţi, după cum urmează:
- 3.404 persoane provenite din învăţământul liceal şi post-liceal;
- 466 – din învăţământul primar, gimnazial şi profesional;
- 100 – din învăţământul universitar.

• în luna iulie s-au înregistrat (până acum) 17.501 absolvenţi, după cum urmează:
- 16.297 – din învăţământul liceal şi post-liceal;
- 364 – din învăţământul primar, gimnazial şi profesional;
- 840 – din învăţământul universitar.

CE ACTE ÎŢI TREBUIE PENTRU ÎNSCRIERE ŞI SOLICITAREA INDEMNIZAŢIEI DE ŞOMAJ?

Actele necesare pentru înscrierea la o agenţie teritorială pentru ocuparea forţei de muncă sunt:

• cartea de identitate;
• o adeverinţă de la medicul de familie;
• actul de absolvire a formei respective de învăţământ.

Actele necesare pentru a solicita indemnizaţia de şomaj sunt:

• o cerere-tip;
• actul de identitate (original);
• actul de absolvire a formei de învăţământ respective (original + copie);
• adeverinţă medicală;
• adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii acreditat prin care se certifică data înregistrării în evidenţele acestuia;
• acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că absolventul nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă (ISR).

CONDIŢII PENTRU A BENEFICIA DE INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ

Un absolvent poate beneficia de indemnizaţie dacă:

• s-a înregistrat la o agenţie teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în 60 de zile de la absolvire;
• nu s-a încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale;
• nu urmează o altă formă de învăţământ;
• nu realizează venituri sau, dacă realizează, acestea sunt mai mici decât valoarea ISR-ului aflat în vigoare.

INFORMAŢII DESPRE INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ

În cazul absolvenţilor, indemnizaţia este acordată (la cerere) timp de şase luni şi este o sumă fixă acordată lunar.

Cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea ISR-ului aflat în vigoare.

Indemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la momentul absolvirii şi se acordă o singură dată (pentru fiecare formă de învăţământ absolvită).

FACILITĂŢI FINANCIARE

ANOFM-ul pune la dispoziţia absolvenţilor şi nişte facilităţi financiare care sunt menite să stimuleze încadrarea în muncă şi mobilitatea.

Primă de încadrare (o sumă egală cu valoarea ISR-ului aflat în vigoare) – pentru situaţia în care absolventul se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de un an, atunci când este înregistrat la o agenţie teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.

O sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care un absolvent ar fi avut dreptul (până la expirarea datei de acordare a acesteia) – pentru situaţia în care absolventul se angajează cu program normal de lucru, pentru cel puţin un an, atunci când este în perioada de acordare a indemnizaţiei.

Primă de încadrare (o sumă egală cu de două ori valoarea ISR-ului aflat în vigoare) – pentru situaţia în care absolventul se angajează -în perioada în care beneficiază de indemnizaţie- într-o localitate aflată la o distanţă mai mare de 50km faţă de localitatea de domiciliu.

Primă de instalare (o sumă egală cu de şapte ori valoarea ISR-ului aflat în vigoare) – pentru situaţia în care absolventul se angajează -în perioada în care beneficiază de indemnizaţie- într-o localitate unde se mută.

Sursa: ANOFM

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu