Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre prin care se propune suma de 116.317.000 de lei ca valoare totală a ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012 – 2013.

Prezentul proiect de act normativ stabileşte ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2012 – 2013, astfel:

* Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor, în vederea acoperirii costurilor legate de mutarea cadavrelor de animale

– ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor, în vederea acoperirii costurilor legate de mutarea cadavrelor de animale, pentru anul 2013, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale;

– ajutoarele de stat sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate în procent de până la 100%, producătorilor agricoli organizaţi în microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole, care au încheiat contract de prestări servicii cu o unitate autorizată în condițiile legislației în vigoare să desfăşoare activitatea de procesare/incinerare/co-incinerare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

* Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

– aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, diferenţa dintre acciza standard şi cea redusă reprezentând ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare;

– conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se aplică pentru cantităţile maxime de motorină achiziţionate şi utilizate până la 31 decembrie 2012. Prin prezentul proiect se decontează trimestrul IV al anului 2012.

* Plata primelor de asigurare

– ajutor de stat pentru plata primelor de asigurare, pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli și pentru încurajarea acestora să asigure culturile agricole, animalele, păsările și familiile de albine, pentru anul 2013, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare;

– ajutorul de stat se acordă întreprinderilor mici şi mijlocii pentru plata primelor de asigurare conform contractelor de asigurare încheiate cu societăţile de asigurare-reasigurare.

* Ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a raselor de animale

– ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a raselor de animale, în anul 2013, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

– ameliorarea animalelor se desfăşoară pe baza programelor de ameliorare multianuale, iar finanţarea se realizează sub forma ajutoarelor de stat, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1857/2006.

Modul de plată a ajutoarelor de stat care se acordă beneficiarilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație, se stabilește astfel:

– trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr.crt.1 și 2 din anexa proiectului;

– semestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr.crt.3 din anexa proiectului;

– lunar/trimestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr.crt.4 din anexa proiectului.

Nr. crt.

Specificare

Denumirea ajutorului de stat

Perioada pentru care se acordă

Suma totală alocată fiecărei perioade

– mii lei –

*Modul de plată

1

Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor [art.10 lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.14/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.74/2010, cu completările ulterioare] În sectorul creșterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale

2013

5.815

trimestrial

2

Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii, sub formă de rambursare Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

Trim.IV 2012

76.630

trimestrial

3

Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare] Plata primelor de asigurare

2013

30.872

semestrial

4

Ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare] Ajutoare de stat destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea şi menţinerea registrului genealogic şi de determinarea calităţii genetice a raselor de animale

2013

3.000

lunar/trimestrial

TOTAL:

116.317

 

 Consultă integral proiectul de hotărâre AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here