Hotărârea nr. 698/2022 privind modificarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018 este în vigoare de la 27 mai 2022.

Astfel, personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare, implicat direct în transportul, recoltarea probelor biologice/testarea rapidă, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID-19 vor primi un spor de la 55% până la 85% din salariul de bază.

Anterior legislaţia prevedea ca personalul de specialitate prevăzut beneficia de un spor de  de la 75% până la 85% din salariul de bază, cu excepţia personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din serviciile de ambulanţă publice pentru care mărimea sporului este de 80% dar numai durata stării de alertă şi de urgenţă instituite, precum şi pentru o perioadă de 60 de zile de la data încetării stării de alertă sau de urgenţă.

Hotărârea a fost emisă având în vedere că cele 60 de zile de la data încetării stării de alertă sau de urgenţă s-au implinit la data de 9 mai 2022.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here