Legea nr. 328/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii este în vigoare de la 02 decembrie 2022. 

Potrivit noului act normativ, persoanele neasigurate beneficiază de aceleaşi servicii ca persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C şi/sau HIV, beneficiind ulterior de acces la terapiile specifice din cadrul programelor naţionale de sănătate sau al programelor terapeutice derulate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

 Fondurile necesare pentru plata acestor servicii medicale se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Legea mai prevede că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, personalul din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică se reîncadrează pe funcţii, cu stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare fiecărei categorii de personal, respectiv familie ocupaţională, potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017. Anexa nr. II a fost si ea modificată.

Potrivit noutăţilor salariul de bază pentru funcţia de director general din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi al Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.

Salariul de bază pentru funcţia de director general adjunct din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi al Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 7,5%.

Salariul de bază pentru funcţia de director centru naţional/director/şef centru din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi al Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcţiei de medic deţinute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here