19 Ianuarie, 2020

Persoanele fizice trebuie să declare din nou chiriașii. Ce formular a pregătit ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală schimbă contractele de chirie pentru persoanele fizice, după ce Guvernul, în luna martie a acestui an, dăduse Ordonanță de urgență nr. 18/2018, prin care eliminase obligația de înscriere a acestor contracte la Fisc. 

Conform art. 1798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege. Pentru persoanele fizice, care aveau calitatea de locator, procedura avea în vedere şi prevederile Codului fiscal care, până la data de 23.03.2018, instituia obligația persoanelor fizice, care obțineau venituri din cedarea folosinței bunurilor, de a înregistra contractul încheiat între parți la organul fiscal central.

Modificările propuse acum de ANAF vizează posibilitatea ca persoanele fizice să înregistreze contractele celor care doresc să dețină un astfel de titlu executoriu. Dacă nu este înregistrat la Fisc, contractual nu are titlu executoriu, iar chiriașul care nu achită sumele din contract nu poate fi executat.

Ca urmare, este necesară actualizarea procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune la organul fiscal central competent.  Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea:

-          procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune la organul fiscal central competent;

-          modelului și conținutului formularului (Anexa 2) “, se arată în proiectul de ordin al ANAF. 

În cadrul procedurii descrise în proiect, data înregistrării contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia, este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent, sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

De asemenea, în cazul în care după depunerea cererii, se impune modificarea sau încetarea contractului de locațiune, noile date pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuța “Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative. 

Toate contractele de chirie vor fi înscrise informatizat într-un Registru național al contractelor de locațiune.

Anexa nr. 2 – model cerere

Anexa nr. 2


Ai nevoie de OUG nr. 18/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu