Veniturile din salarii în cazul persoanelor cu handicap grav sunt reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin OUG nr. 109/2009, incepand cu 14.05.2010, veniturile din salarii, la funcţia de bază, realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat “nu sunt incluse in veniturile salariale şi nu sunt impozabile”. (Baza legală: art. 55 alin. 4 lit. k^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Atenţie! Nu intră sub incidenţa impozitării sumele acordate şi destinate persoanelor adulte cu handicap, astfel cum sunt reglementate în art. 58 alin.4 din Legea nr.448/2006, care vizează acordarea de prestaţii sociale, sume care nu sunt asimilate veniturilor sau indemnizaţiilor de natură salarială, în sensul definit de Codul fiscal.

În concluzie, venitul salarial obţinut de o persoană încadrată cu handicap grav nu se impozitează, în baza documentelor care probează faptele.

Baza legală:

O.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 71 din 30/01/2012

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

–  H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here