Persoanele care obțin venituri din pensii, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activitățile agricole şi din drepturi de proprietate intelectuală își vor păstra calitatea de asigurat şi dreptul la pachetul de bază în sistemul de sănătate până la data de 15 martie 2019.

Guvernul a adoptat, pe 13 decembrie, un proiect de ordonanță de urgență care prevede ca aceste categorii de persoane să aibă calitatea de asigurat în cadrul sistemului de sănătate până la data de 15 martie 2019.

Concret, pentru aceste persoane, contribuția se reține prin stopaj la sursă, iar de la începutul anului viitor, până la noul termen de depunere al declarațiilor fiscale, 15 martie 2019, persoanele mai sus menționate nu mai pot face, în acest interval, dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Practic, între cele două termene, persoanele care realizează venituri asupra cărora datorează sau optează să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili nu ar fi putu beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății se modifică și se completează, după cum urmează:

Alineatul (3) al articolului 222 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarației, prevăzută la art. 147 alin. (1) sau 174 alin. (3)  din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.”

 Alineatul (2) al articolului 244 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 242 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afecțiunilor persoanelor prevăzute în actele normative de la art. 224 alin. (1) lit. d) şi e), se suportă din fond, la nivelul prețului de referință, în condițiile contractului-cadru şi ale normelor sale de aplicare.”

 Alineatul (22) al articolului 267 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(22) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declarației prevăzută la 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.”

Ai nevoie de Legea nr. 95/2006? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here