Ordinul nr. 213/2021 privind modificarea notei din anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. intră în vigoare de astăzi, 30 aprilie 2021.

Potrivit Ordinului, tariful de trecere se poate achita în numerar sau cu card în Agenția de Încasare Fetești numai pe benzile marginale unde există operator și barieră, inscripționate cu semnul „cash”, și numai pentru o trecere, având valabilitatea acelei treceri.

Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere autoturismele deținute sau, după caz, folosite în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap accentuat sau grav sau deținute de persoane îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav care utilizează benzile marginale ale Agenției de Încasare Fetești unde există operator și barieră, inscripționate cu semnul „cash”.

Excepțiile de la plata tarifului de trecere se realizează în baza unor permise de liberă trecere eliberate pe o durată de 12 (douăsprezece) luni, de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;

Pentru fiecare persoană cu handicap accentuat sau grav se acordă exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism. Autoturismul poate fi deținut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare de către persoana cu handicap sau de către una dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap: soț/soție, copil/părinte frați;

Permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se acordă în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav sau din partea uneia dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Agenției de Încasare Fetești sau al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.;

Cererea pentru eliberarea acestor permise se depune până în data de 20 a lunii și va fi însoțită de „certificatul de încadrare în grad de handicap” în copie conformă cu originalul, din care să reiasă gradul de handicap accentuat sau grav, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate (certificat de naștere) al persoanei cu handicap accentuat sau grav și copie după actul de identitate al uneia dintre persoanele îndreptățite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soț/soție, copil/părinte, frați), după caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here