A fost oficializată PROCEDURA de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022.

Pentru restituirea sumelor, solicitanţii depun la organul fiscal local competent, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, o cerere de restituire la organul fiscal local competent în format letric sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, împreună cu o copie a actului de identitate.

Cererea de restituire este însoţită de copii ale procesuluiverbal de constatare a contravenţiei şi ale documentelor de plată şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) numele şi prenumele solicitantului;

b) codul numeric personal;

c) domiciliul solicitantului;

d) suma şi natura creanţei solicitate la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;

f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.

După primirea cererii de restituire, organul fiscal local competent efectuează verificarea acesteia, a documentaţiei anexate şi a datelor din evidenţa pe plătitori.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here