Cazul pe care îl prezentăm este mai complicat, în sensul de a şti dacă Directiva europeană trebuie interpretată în sensul că un permis de conducere, inclusiv drepturile de conducere consemnate în acesta, trebuie recunoscut în mod strict de statele membre și atunci când eliberarea acestuia se întemeiază pe schimbarea unui permis de conducere.

Curtea de Justiţie a UE a dat, recent, o hotărâre, ca răspuns la întrebările preliminare privind interpretarea articolului 2 alineatul (1) și a articolului 11 alineatele (1) și (4) din Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere. Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Marvin M., pe de o parte, și Districtul Heinsberg, Germania, pe de altă parte, în legătură cu decizia acestuia din urmă prin care s‑a refuzat recunoașterea permisului de conducere eliberat domnului M. de autoritățile neerlandeze.

Litigiul principal și întrebările preliminare

– La 3 iulie 2008, autoritățile germane au eliberat domnului M. un permis de conducere pentru vehiculele din categoriile AM și B, precum și, la 1 iulie 2015, pentru categoria T.

– Cu ocazia unui control rutier efectuat la 9 iunie 2016, s‑a constatat că domnul M. conducea sub influența stupefiantelor. La 20 septembrie 2016, acesta din urmă a fost informat cu privire la intenția autorităților germane competente de a‑i retrage dreptul de a conduce.

– După ce a indicat autorităților menționate, la 29 septembrie 2016, că nu mai avea domiciliul în Germania, domnul M. a făcut, la 13 octombrie 2016, o declarație de domiciliu în Țările de Jos, unde a solicitat, la 1 noiembrie 2016, schimbarea permisului său de conducere german cu un permis de conducere neerlandez.

– Prin decizia administrativă de imediată aplicare din 9 noiembrie 2016, comunicată domnului M. la 12 noiembrie 2016, Districtul Heinsberg a retras dreptul de a conduce al persoanei interesate și i‑a solicitat acestuia să restituie de îndată permisul său de conducere.

– După ce au constatat, la 14 noiembrie 2016, valabilitatea dreptului de a conduce al domnului M. în raport cu informațiile care figurau în baza de date a rețelei de permise de conducere a Uniunii Europene (RESPER), la 17 noiembrie 2016, autoritățile neerlandeze competente pentru schimbarea permiselor de conducere au eliberat un permis de conducere neerlandez domnului M., în schimbul permisului său de conducere german. Această schimbare a fost notificată Districtului Heinsberg printr‑o scrisoare din 5 decembrie 2016, la care era anexat permisul de conducere german al domnului M.

– Autoritățile neerlandeze, fiind informate de Districtul Heinsberg cu privire la retragerea dreptului domnului M. de a conduce în Germania, i‑au comunicat acestuia, la 4 ianuarie 2017, în urma unei cereri în această privință, că mențineau transcrierea permisului de conducere al domnului M. pentru motivul că, la data cererii de schimbare, baza de date respectivă nu conținea nicio mențiune cu privire la o restrângere a dreptului de a conduce al persoanei interesate.

– La 17 ianuarie 2017, cu ocazia unui control rutier efectuat în Germania, serviciile de poliție au constatat că domnul M. nu dispunea de un drept de conducere valabil pe teritoriul acestui stat membru.

– Prin decizia din 5 septembrie 2017, Districtul Heinsberg a constatat că permisul de conducere eliberat domnului M. în Țările de Jos nu îl autoriza să conducă vehicule în Germania.

– Domnul M. a contestat această decizie la Tribunalul Administrativ din Aachen, Germania.

– Această instanță consideră că recunoașterea unui permis de conducere rezultat din schimbarea unui prim permis de conducere se impune autorităților germane în același mod ca recunoașterea unui permis de conducere eliberat în urma promovării unui test de verificare a aptitudinilor de a conduce autovehicule. Totuși, ea tinde să considere că, având în vedere obiectivele de siguranță în materie de circulație rutieră și de protecție a vieții participanților la trafic, un stat membru poate, în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Directiva 2006/126, să refuze recunoașterea unui permis de conducere schimbat atunci când schimbarea a intervenit ulterior retragerii dreptului de a conduce de către statul membru care a eliberat permisul de conducere.

– În ipoteza în care s‑ar considera că articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2006/126 nu este aplicabil, instanța de trimitere ridică problema dacă o derogare de la principiul recunoașterii reciproce este permisă atunci când statul membru pe teritoriul căruia se pune problema recunoașterii unui permis de conducere poate stabili, pe baza unor informații incontestabile, că dreptul material de a conduce nu mai exista la momentul schimbării acestui permis de conducere.

– În aceste condiții, Tribunalul Administrativ din Aachen a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 2 alineatul (1) din Directiva [2006/126] trebuie interpretat în sensul că un permis de conducere, inclusiv drepturile de conducere consemnate în acesta, trebuie recunoscut în mod strict de statele membre și atunci când eliberarea acestuia se întemeiază pe schimbarea unui permis de conducere în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva [2006/126]?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, un stat membru poate refuza recunoașterea unui permis de conducere schimbat în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva [2006/126] în cazul în care schimbarea a fost efectuată de statul emitent într‑un moment în care statul membru care a acordat dreptul material de a conduce retrăsese deja acest drept?

3) În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare și al existenței unei obligații de recunoaștere: un stat membru poate totuși refuza recunoașterea permisului de conducere schimbat atunci când statul membru pe teritoriul căruia se pune problema recunoașterii permisului de conducere poate constata pe baza unor «informații incontestabile» că dreptul material de a conduce nu mai exista la momentul schimbării permisului de conducere?”

Hotărârea CJUE

Prin hotărârea pronunţată, Curtea declară următoarele:

1) Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere trebuie interpretat în sensul că recunoașterea reciprocă, fără nicio formalitate, pe care o prevede este aplicabilă permisului de conducere eliberat în urma unei schimbări în temeiul articolului 11 alineatul (1) din această directivă, sub rezerva excepțiilor prevăzute de directiva menționată.

2) Articolul 11 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva 2006/126 trebuie interpretat în sensul că permite unui stat membru să refuze recunoașterea unui permis de conducere care a făcut obiectul unei schimbări în temeiul articolului 11 alineatul (1) din această directivă pentru motivul că, anterior acestei schimbări, acest stat membru retrăsese dreptul de a conduce titularului permisului respectiv.

Hotărârea CJUE din 28 octombrie 2020 în cauza C‑112/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată deTribunalul Administrativ din Aachen, Germania, în procedura Marvin M. Împotriva Kreis Heinsberg

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here